pkl rund svartvit

Peter Klarström

Head of Learning & Development

Peter har 10 års erfarenhet från Learning & Development inom utbildnings- och ledarskapsbranschen där han utformat, implementerat och utvärderat organisationsomfattande utbildnings- och utvecklingslösningar för globala och lokala organisationer, företag och myndigheter i Sverige och utomlands. Peter har en bakgrund från Försvarsmakten där Peter under 20 år bl.a. arbetade med inriktning mot säkerhetstjänst, informations- och underrättelsefunktioner samt personsäkerhet.

Peter är ansvarig för SRS utbildnings- och utvecklingslösningar där han har utvecklat företagsanpassade utbildningskoncept och öppna kurser inom t.ex. kvalificerat personskydd, hot & våld med konflikthantering, krisledning och säkerhetsledarskap.