SRS Anpassad Säkerhetsutbildning

Anpassad & Rollbaserad Säkerhetsutbildning.

Omedelbar nytta för organisationens förmåga och varumärke 

Utifrån lagstiftning, föreskrifter och gällande standarder erbjuder SRS rollbaserad säkerhetsutbildning åt myndigheter, företag och större organisationer där unika behov och förutsättningar inarbetas för maximal effekt. Efter genomförd utbildning kan er personal omedelbart tillämpa kunskaper och erfarenheter utifrån era förutsättningar med högre faktisk säkerhet och tydligare ledning. 

SRS säkerhets- och utbildningsverksamhet anpassar säkerhetsutbildningen till den aktuella organisationens och målgruppens unika behov, t.ex. specifika roller, ämnen eller scenario, och synliggör resultaten av genomförandet i vardagsarbetet.

Vår unika utbildningsmetod kombinerar teoretisk kunskapsutveckling (on-line) med praktiska övningar över tid. Detta möjliggör en fokuserad och tillämpningsinriktad utbildning som passar er tidsplanering samt möjliggör effektiv budgetering och uppföljning av löpande utbildningsprogram.

 

Fördelar med företagsanpassad utbildning

 • Gemensam säkerhetskultur med ökad relevans för egen personal och verksamhet
 • Kvalitetssäkrad kompetensförsörjning med sammanhängande utbildnings- och karriärvägar
 • Transparent effektuppföljning på individ- och gruppnivå
 • Utbildningstillfällen utifrån er tidsplanering och behov
 • Förutsättning för långsiktig planering och budgetering 

 

Exempel på rollbaserad säkerhetsutbildning

 • Skyddsvaktsutbildning enl. FAP 694-1 
 • Personskyddsväktarutbildning enl. FAP 573-1 
 • Instruktörsutbildningar enl. FAP 573-1
 • Hantering av skjutvapen enl. FAP 573-1 /FAP 694-1
  inkl. förstärkningsvapen
 • Internationell personskyddslicens enl. SIA CPO(L3)
 • Företagsanpassade tilläggsutbildningar och övningar:
  Rollspecifika, ämnesspecifika, scenariospecifika
 • Översyn och utveckling av säkerhets- och ledningsfunktioner

 

SRS stödjer med kompletta design-, utbildnings- och utvärderingslösningar. Vår personal är certifierade i utbildningsdesign och effektutvärdering.

För ytterligare information om hur vi kan stödja er verksamhet kontakta oss på training@srsgroup.se.

SRS är ett av Länsstyrelsen auktoriserat bevaknings- och utbildningsbolag, läs mer om SIA.

internationell-personskyddslicens-SIA-for-foretagsanpassad-sakerhetsutbildning

auktoriserat-bevaknings-och-utbildningsbolag-for-foretagsanpassad-sakerhetsutbildning