SRS Individual Travel Awereness Training

I samarbete med Falck Global Assistance

SRS Individual Travel Awareness Training 

I samarbete med Falck Global Assistance

Få ut mer av ditt resande

Res medvetet & säkert

Resandet som en naturlig del av din verksamhet

Nära och längre resor blir en alltmer naturlig del av de flesta verksamheter. Som resande i tjänsten så har du ett uppdrag att lösa och ofta så är det ont om tid både innan och under resorna.

Du är också en representant för din organisation vilket kan göra dig, din uppgift och den information och kunskap du bär med dig intressant för olika intressenter. Oberoende av hur väl du känner ditt resmål och resandet i sig så är det en annorlunda miljö där kultur, skeenden och händelseutvecklingar inte alltid är som du är van vid hemma. 

Därför är grundläggande kunskap om hur man förhåller sig i olika miljöer, vid olika tillfällen och händelser avgörande för att kunna lägga energi på att agera om och när något händer. Planera och agera för att minimera riskerna och effekterna därav.

Vår metod och våra instruktörer

En effektiv blandning av enkel teori, praktiska övningar och reflekterande diskussioner gör att du direkt kan omsätta innehållet i din vardag.  Du får också tydligt angivet hur du utnyttjar Falcks och SRS stöd ute på plats så som din organisation har avtalat det.

Våra instruktörer har mångårig erfarenhet av att genomföra och stödja säkert resande i både högriskområden som vid specifika situationer.

Ur innehållet

 • Vem är alltid med på dina resor?
  Personlig riskanalys – konkret och säkerhetshöjande
 • Dina och lokala förutsättningar
  Du och din organisation med stöd av Falck GA och SRS
 • Före – Under – Efter
  Planera, genomför och följ upp din resa, ditt boende och ditt jobb
 • Personlig första hjälpen
  Från förebyggande hygien till enklare omhändertagande av dig själv
 • Konflikthantering
  Enkel kommunikation för att de-eskalera en hotfull situation
 • Riskfyllda situationer och områden
  Uppträdande kring och i trafiken, folkmassor och områden med risk för naturkatastrofer
 • Livshotande situationer
  om det värsta skulle inträffa i form av rån, terrorattacker
 • Cybersäkerhet
  Vilken information har du med dig och hur skyddar du den?

Upplägg

 • Genomförs i Falcks lokaler på Liljeholmen
 • 10.00 – 17.00
 • Lunch ingår

Kursdatum öppen kurs 2019 

 • 12 september
 • 13 november
 • Särskilda tillfällen kan ordnas för enskilda organisationer om 5 eller fler deltagare 

 

För mer information kontakta oss på training@srsgroup.se