SRS Utbildningsutbud

Nedan är ett urval av våra mest efterfrågade utbildningar.

Cybersäkerhet

Med rätt kunskaper kan ni förebygga eventuella it-intrångsförsök. Vi erbjuder en rad olika kompetenshöjande och medvetandegörande utbildningar inom cybersäkerhet för alla på ert företag, oavsett nivå. Dessutom anpassar vi utbildningarna så att de passar just er organisations verklighet.

Utbildningspaket för samtlig personal – medvetandehöjande och beteendeförändrande utbildning för all er personal. I utbildningen ingår perspektiv på hotlandskapet, sårbarheter och praktiska skyddsåtgärder för individer som stärker hela organisationens skyddsbarriär.

Utbildningspaket för styrelse och ledning – Utbildning i hot, sårbarheter och risker med exponeringsminskning, it- och informationssäkerhet. Utbildningen ger nödvändiga kunskaper som kan användas för koncernens affärsutveckling och ger stöd till styrelser att kunna prioritera rätt resurser, så kallat “Value at Risk”, inom riskområdet.

Utbildning skola, familj eller privatperson – SRS tillhandahåller skräddarsydda utbildningar för alla åldrar och kontexter. Yngre barn lär sig bland annat att agera smart på nätet och äldre att konfigurera sociala medier på ett säkrare vis.

Krishantering

Lär er hantera akuta situationer med SRS krisutbildningar. Vi använder vår egen krishanteringsmetod, Critical Incident Management Support, för att hjälpa er organisation etablera och öva på rutiner för att leda företaget genom en kris.

SRS krisutbildningar är baserade på empiriskt underlag, praktiska erfarenheter och dynamiska övningar i verklighetstrogna scenarier, som anpassas efter just er realitet. Teori, metod och praktik varvas med fokus på samarbete under tidspress inom krisgruppen. Under SRS utbildning får ni möjlighet att uppdatera era krisrutiner. Efter SRS utbildning kommer ni ha styrkt er förmåga att hantera akuta incidenter.

Hot- och konflikthantering

Att ha god kunskap om hot- och konflikthantering är fundamentalt på en arbetsplats med hög kundinteraktion. Utan den kan varken medarbetarna eller grundtryggheten utvecklas. Detta hjälper SRS säkerhetsutbildning inom hot- och konflikthantering er med. Vi ger företagets medarbetare god förståelse för både kundpsykologi och konflikthantering, samt möjliggör skapandet av en säker arbetsplats med hög kundnytta.

Utbildningen strävar främst efter att förebygga och deskalera konflikter, men bistår även ert företag med verktyg och förmåga att agera om en incident skulle urarta. SRS utbildningsmoduler anpassas enligt er organisations konkreta behov och er målgrupps verkliga situation. Därmed kan vi garantera att utbildningens innehåll blir praktiskt användbart och följer er organisations riktlinjer och processer.

Resesäkerhet

Skydda resenärer och skapa trygghet. SRS erbjuder teoretiska och praktiska resesäkerhetsutbildningar anpassade efter resenärens situation. Resvana och risknivån på destination, bland mycket annat, tas med i beräkningen. Samtliga av våra resesäkerhetsutbildningar modifieras efter era företagsspecifika behov och reserutiner.

Deployment Ready Training (DRT)
En resesäkerhetsutbildning anpassad för individer som reser mycket i arbetet eller är stationerade i högriskländer.

Safe Business Traveller (SBT):
En e-lärandebaserad reseutbildning för individer som reser mycket i arbetet. Den omfattar praktiska råd och tips inför, under och efter resor i alla typer av länder och resedestinationer.

Advanced Travel Awareness Training (ATAT):
Öka ert säkerhetstänk. Lär er trygga er egen säkerhet. Skydda organisationens intressen. Allt detta under organisationens arbetsresor. Denna praktiska resesäkerhetsutbildning är anpassad för individer och organisationer som reser i arbetet till alla typer av länder och därigenom behöver öka sin kunskap och kapacitet inom säkerställande av den egna tryggheten.

First Aid and Travel Medicine:
Hantera kritiska vårdsituationer. Under pragmatiska utbildning lär SRS läkare och sjukvårdare er att hantera medicinska akutsituationer. Ni lär er också första hjälpen, i enkla och tillämpbara steg, vilken kan användas under extrem stress.

Sjukvårds-
utbildningar

Skapa en trygg och säker arbetsplats – oavsett om ni befinner er på ett kontor, hos kunder eller i en högrisksituation. SRS erbjuder anpassade sjukvårdsutbildningar för företag, baserade på den utrustning och de metoder ni använder. All vår anpassade utbildning inom sjukvård följer svenska HLR-rådets anvisningar.

Akut omhändertagande – Hjärt- och Lungräddning (D-HLR): Kursen lär deltagarna att agera snabbt, enkelt och säkert. Eftersom varje sekund räknas för att rädda liv.

Första hjälpen – sjukvård på arbetsplatsen: Kursen lär deltagarna hantera första hjälpen och medicinska akutsituationer tack vare enkla och tillämpbara steg.

Fördjupad sjukvårdsutbildning (FPOS): Kursen förser deltagarna med fördjupade kunskaper och färdigheter för att kunna ta ett ökat sjukvårdsansvar inom organisationen. Kursen ger behörighet till den internationellt erkända licensen First Person on Scene (FPOS).

Säkerhetsskydds-­
utbildningar

SRS erbjuder skräddarsydda utbildningar inom säkerhetsskydd, antingen generella och skräddarsydda utifrån er organisations behov. Oavsett vilken utbildning ni väljer, ser vi alltid till att era förutsättningar och behov inom säkerhetsskydd tillgodoses.

Läs mer om våra öppna kurser

SRS. Er säkerhetspartner.

Ett säkerhetsbolag
att lita på.