Personskyddsväktare (FAP 573-1) Svenska

CP startsida top pic_0

SRS Personskyddsväktare FAP 573 – 1

Välkommen till branschens mest omfattande grundutbildning inom personskydd. Ett unikt upplägg med genomförande i centrala Stockholm med inriktning mot ett diskret och exekutivt uppträdande. Planering och förberedelser är lika centrala som de åtgärder som krävs när förutsättningar förändras och incidenter inträffar.

Utifrån FAP 573–1 och SRS omfattande erfarenhet av personskyddsarbete på alla nivåer i alla hotmiljöer får du en en gedigen teoretisk och praktisk grund för din nya yrkesinriktning med goda möjligheter till anställning inom bevakningsbranschen. Alla våra instruktörer har långvarig erfarenhet inom personskydd både i statlig och privat verksamhet, nationellt och internationellt.

Förutom det nationella godkännandet så erhåller du vid godkänt genomförande ett av de certifikat som krävs för ansökan om den brittiska SIA-licensen Close Protection Operative (L3).

Kommande kurser

 • 2018-11-26 till 12-11 FULLBOKAD
 • 2019-02-18 till 03-05
 • 2019-08-19 till 09-03

Kursavgift

65,000 SEK (inkl. moms)

Utbildningen är drygt fem veckor lång och uppdelad i två faser

 • 3 veckors online-baserade teoristudier. Du studerar utskickat kursmaterial och diskuterar med dina kurskamrater, hela tiden med stöd av SRS instruktörer.
 • 16 dagars praktisk träning. Seminarier som vidareutvecklar din teoretiska kunskap och praktisk träning baserat på dina teoretiska förberedelser. En intensiv period där du lever och andas personskydd hela tiden.

Godkänt genomförande ger dig

 • SRS utbildningsbevis för bevakning av enskild för dennes skydd enligt PMFS 2017:10 FAP 573 – 1.
 • AoFAQ Level 3 Certificate for Working as a Close Protection Operative within the Private Security Industry (RQF).
 • Möjlighet att gå med i SRS Close Protection Network där du erbjuds möjligheter till fortsatt kompetensutveckling i form av föreläsningar och seminarier. Här kan även ges möjlighet till olika anställningar.

I kursen ingår

 • Boende. Du kan komma att få dela rum med andra deltagare.
 • Kvalificerad kurslitteratur.
 • Tillgång till SRS online-baserade portal

Utbildningsmål

Regler för bevakning av enskild person för dennes skydd

God kunskap om vilka krav som ställs på bevakningsföretag som bedriver bevakning av enskild person för dennes skydd och vad denna form av bevakning innefattar för bevakningsåtgärder. Vidare ska du ha djupgående kunskaper om gränserna för när och hur mycket våld som får användas i personskyddssituationer.

Arbetsetik och moral

God yrkesetisk grund att utgå ifrån i arbetet som personskyddsväktare. Du ska känna till på vilket sätt du kan omfattas av tystnadsplikt beroende på om uppdragsgivaren är en myndighet eller ett privat subjekt. Du ska därvid också ha fått sådan kunskap om förhållandet mellan kunden och personskyddsväktaren att du får förståelse för att tystnadsplikten bör vara reglerad i ett anställningsavtal.

Risk- och hotbildsanalys

Du ska efter utbildningen ha kunskap om hur en risk- och hotbildsanalys ska utföras. Du ska också ha kunskap om när en hotbild blir så allvarlig att polis ska kontaktas.

Förarutbildning

Du ska efter utbildningen kunna köra bil på varierande underlag så att riskerna för brottsliga angrepp på skyddspersonen minimeras. Om risken för brottsligt angrepp blir överhängande ska du med hjälp av de utlärda kunskaperna genom taktisk bilkörning kunna undvika ett brottsligt angrepp eller, när det inte är möjligt, begränsa skadan. Du ska även kunna redogöra för relevanta trafikbestämmelser och i vilka fall du får bryta mot dessa bestämmelser.

Akutsjukvård

Du ska kunna ge första hjälpen enligt L-ABC och grundläggande HLR samt luftvägsstopputbildning.

Taktiskt uppträdande

Du ska efter utbildningen ha kunskap om taktiskt uppträdande vid bevakning av enskild person för dennes skydd.

Avrapportering och dokumentation

Du ska efter att ha genomgått ämnet på ett fullgott sätt kunna avrapportera ett utfört uppdrag.

Samverkan med polis

Du ska ha kunskap om vikten av samverkan och informationsutbyte med polismyndigheterna och i förekommande fall med Rikspolisstyrelsen vid bevakning av enskild person för dennes skydd.

Bedömning och godkännande

För att bli godkänd på utbildningen måste du genomföra hela den teoretiska delen med alla uppgifter. Du måste också klara de praktiska och skriftliga prov som genomförs under den praktiska delen. Vidare ska du bedömas lämplig av SRS instruktörer.

För att bli godkänd för det brittiska certifikatet ska du även klara av ett antal ytterligare skriftliga prov. Dessa genomförs på engelska.

Kurslitteratur

Inkluderat i kursavgiften ingår förutom utdelning av lektionsunderlag på plats några av marknadens ledande böcker inom personskydd:

 • PMFS 2017:10 FAP 573 – 1
 • Close Protection. A Closer Look at the Protection Equation av Richard J. Aitch. Huvudlitteratur skriven av en av de främsta i branschen inom Executive Protection.
 • Close Protection. Tactical Aide-Memoire av Hugh Keir. Stödlitteratur med checklistor m.m.

Antagningskrav

För att antas till utbildningen så krävs det att du uppfyller kraven enligt FAP 573 – 1.

 • Godkänd Väktarutbildning (VU) 1 och 2.
 • Två års tjänstgöring som väktare.
 • Förmåga att läsa, skriva och prata svenska på en nivå som möjliggör juridiska resonemang.
 • Godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.
 • Personlig olycksfallsförsäkring.
 • SRS lämplighetsbedömning.

SRS förbehåller sig rätten att neka kursplats även om de formella lägsta-kraven ovan är uppfyllda.

Om du önskar att det brittiska certifikatet ingår även krav på ett godkänt prov i engelska på allmän nivå.

Ansökningsprocess

 1. Du anmäler intresse till training@srsgroup.se
 2. SRS skickar ut ansökningshandlingar.
 3. Du fyller I dessa, inhämtar bilagor och skickar in enligt anvisningar.
 4. SRS genomför kontroll av uppgifter och lämplighetsbedömning. När denna är klar meddelar SRS beslut och betalningsanvisningar.
 5. När betalning är registrerad skickas kurslitteratur och inbjudan till online-portalen ut.

För att kunna ansöka om den brittiska SIA-licensen för Close Protection Operative (Level 3) så behöver du även genomföra en godkänd sjukvårdsutbildning. SRS Close Protection Medical är en sådan. Läs mer om den här.