SRS Security

SRS ALERT – Säkerhet hemma och vid resa

Välkommen till SRS ALERT

En person- och resesäkerhetsapplikation som ger individer och organisationer trygghet genom:

 • Säkerhetsvarningar och reseråd i realtid över hela världen 24/7
 • Larmknapp för omedelbar hjälp
 • Geo-positionering

SRS ALERT använder avancerad informationsteknologi för att upptäcka och kommunicera potentiella hot baserat på din geografiska plats eller planerade resedestination. Tjänsten sammanställer och filtrerar information från tusentals globala källor, inklusive nyhetsmedier, statliga institutioner, säkerhets- och hälsodatabaser samt sociala medier. Ett team av experter granskar informationen för att säkerställa att du får korrekt och relevant information skickad till dig för din trygghet.

SRS ALERT identifierar automatiskt lokala SOS-nödnummer. Vid en nödsituation kan du aktivera larmfunktionen med en knapptryckning och välja om du vill kontakta SRS responsteam, ett lokalt SOS-nummer eller annan förutbestämd larmmottagare som exempelvis säkerhetsfunktionen på ditt företag.

SRS ALERT Global Security Overview (GSO) webbportal gör det möjligt för säkerhetschefer att följa individer på resa och dela information med dem. Vid en incident kan portalen användas för att säkerställa att alla individer i närheten av incidenten är säkra och avrapporterade. Plattformen möjliggör direkt kommunikation mellan ett säkerhetsteam och SRS ALERT-användare var de än befinner sig.

SRS ALERT levererar:

Säkerhetsråd

 • Landspecifik säkerhetsinformation och reserelaterade råd i hela världen
 • Kontinuerligt uppdaterad information rörande säkerhetsrisker såsom extremt väder, naturkatastrofer, resestörningar, politiska eller civila oroligheter och terrorism
 • Särskilda säkerhetsvarningar och/eller lokala råd från SRS eller ditt företag

Geo-positionering

 • Professionellt verktyg för att planera och genomföra en säker och effektiv resa
 • Möjlighet att välja integritetsnivå genom att själv aktivera och inaktivera spårning av position
 • Positionering i realtid och uppföljning vid incidenter eller nödlarm

Larmfunktion

 • Tydlig larmknapp
 • En knapptryckning för åtkomst av larm till SRS responsteam, lokala SOS-nödnummer eller säkerhetsfunktionen på ditt företag

SRS ALERT utvecklat av Safeture®

SRS. Er säkerhetspartner.

Ett säkerhetsbolag
att lita på.