Ett heltäckande säkerhetsbolag. För alla lägen.

Er säkerhet
i våra händer

SRS är er kompletta säkerhetspartner. Med mångårig erfarenhet och spetskompetens är vi en ledande helhetsleverantör inom Security Risk Management, i Sverige och utomlands. Vi värnar om er som företag, organisation, myndighet och privatperson. I alla lägen.

Aktuellt

Säkerhet för alla sammanhang

Ert säkerhetsbolag. I Sverige och utomlands.

Med säkerhet i vårt DNA

SRS har sedan starten 2004 varit en av de ledande aktörerna på den svenska säkerhetsbranschen. Med målet att vara en förstklassig förebild och innovativ partner har vi utvecklat egna arbetsprocesser för att bli den helhetsleverantör inom Security Risk Management vi utgör idag.

Hos oss arbetar de bästa i säkerhetsbranschen. Våra medarbetares breda kompetens och djupa erfarenhet inom säkerhetsområdet i kombination med ett ovillkorligt krav på högsta etik och moral i allt vi gör är grunden för vårt löfte:

Med avstamp i vår säkerhetsexpertis kombinerat med fingertoppskänsla och diskretion garanterar SRS att vara vid er sida. Hela vägen.  

Står ni inför säkerhetsutmaningar i verksamheten eller ska ni påbörja ett proaktivt säkerhetsarbete? Låt oss bli er partner.

Vid din sida. Hela vägen.

SRS levererar skydd före, under och efter en kritisk händelse eller incident. Alltid anpassat utifrån dina behov.

Proaktivitet med riskminimering i fokus, snabb respons vid incident och strukturerat stöd vid återbyggande utgör grunden i vårt arbete. Hos SRS finner ni en säkerhetspartner som kan stötta er med helhetslösningar, fortlöpande analyser och kontinuerligt förhöjd säkerhet så ni kan fokusera på er kärnverksamhet och prioriteringar.


  • Vid din sida från första början.

  • SRS arbetar proaktivt med fokus på riskminimering. Vi hjälper er med säkerhetsutveckling, beslutsunderlag och utbildning så att ni är rustade för om något skulle hända.

 

  • På plats när det gäller.

  • Under en pågående incident stödjer vi er inom alla nödvändiga områden. Så att ni kan fortsätta driva kärnverksamheten framåt.

 

  • Hela vägen, så länge vi behövs.

  • SRS är med er under hela händelseförloppet. Vi ser till att ni kommer ut starkare på andra sidan.

 

Så skyddar vi dig

sakerhetsbolagets-SRS-logga
Med SRS som outsourcad säkerhetsavdelning har vi fått flexibilitet, kostnadseffektivitet och tillgång till högkompetent personal. Samarbetet har gett oss handlingsfrihet att verka i över 45 länder och resa till ytterligare 100 destinationer
Säkerhetschef
Global konsultorganisation
sakerhetsbolagets-SRS-logga
SRS har varit ett viktigt stöd i byggandet av vår interna krisberedskap. Tillsammans har vi etablerat rutiner, utfört övningar och stärkt förmågan att hantera kriser. SRS professionalism, erfarenhet och lyhördhet har gjort dem till min förlängda arm
Office Manager & krisansvarig
Global kapitalförvaltare
sakerhetsbolagets-SRS-logga
Vi anlitade SRS för att lösa ett problem åt oss utan att ha en klar specifikation. SRS satte sig in i vår situation, utvecklade ett koncept anpassat efter just våra behov och levererade en lösning som innehöll mer än förväntat så vi kunde nå vårt mål
Inköpschef
Svenskt fastighetsbolag
sakerhetsbolagets-SRS-logga
Vi är mycket nöjda med dessa utbildningar, -`de bästa skyddsvaktsutbildningarna som genomförts hos oss.´ Även de som är mest negativa hos oss har varit mycket nöjda. SRS kursledare har fått mycket beröm för deras kunskap och pedagogik
Bevakningschef
Svensk myndighet

Etiskt arbete utan genvägar

Vi är stolta över vårt arbete – både för vad det möjliggör och för hur det bedrivs. SRS har sedan starten stått för höga etiska värden. För våra kunder. För våra samarbetspartners. För våra ägare. För att vi ska ligga steget före och leda branschen mot mer hållbara standarder. För att säkerhet i grunden handlar om omsorg för människor.    

SRS arbetar för mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna. Som ett led i detta har vi flera viktiga certifieringar, medlemskap och partners för att ständigt utveckla, förankra och stärka vårt arbete. Vi tar hållbarhet på största allvar.

SRS. Er säkerhetspartner.

Ett säkerhetsbolag
att lita på.