Visselblåsning

Spetskompetens inom visselblåsning

Visselblåslagen  

Den 17 december 2021 trädde en visselblåslag i kraft i Sverige,  som ställer krav på alla arbetsgivare med 50 eller fler anställda ska inrätta en särskild anmälningsfunktion för visselblås ärenden. Visselblåslagen är ett komplement till den tidigare lag som är en ren skyddsreglering, vilket innebär att arbetstagaren skyddas mot repressalier. I den nuvarande lagen ställs höga krav på att arbetsgivaren inför en tydlig ordning för hur rapporter om missförhållanden ska tas om hand. Särskilda anmälningskanaler för rapportering av missförhållanden måste inrättas och visselblåsares identitet ska omfattas av sekretess. Detta är nytt jämfört med tidigare reglering och innebär ett bättre skydd för den enskilde och tydligare krav på hur uppgifter som rapporteras ska hanteras.

Visselblås enligt lag

Visselblåslagen avser bara larm om överträdelser som kan anses vara av allmänintresse, tex. EU-rätt, GDPR, säkerhet i nätverks- och informationssystem, offentlig upphandling, finansiella tjänster, penningtvätt, produkt- och transportsäkerhet, hälsa och konsumenträtt. SRS har 15 års erfarenhet av att förebygga och opartiskt utreda oegentligheter inom både privat och offentlig sektor. Vi har som utgångspunkt att samtliga utredningar ska kunna användas som bevisföring enligt svensk rätt och metoden för våra utredningar är därför densamma som den man använder vid polismyndigheten.

Visselblås med SRS

Att välja att outsourca tjänsten kan vara ett bra sätt för de verksamheter som inte har rätt kompetens internt eller är villiga att avsätta den tid som krävs för att utveckla och underhålla en egen lösning. Som säkerhetsspecialister är vi vana att jobba med lösningar som säkerställer integritet och konfidentialitet. Vi har utvecklat en helhetstjänst där vi hjälper till med hela processen och står redo att hantera och utreda eventuella incidenter.

Vi erbjuder en enkel teknisk webbaserad lösning där visslaren via en länk skickas direkt till SRS visselblåsarsida.

SRS tillhandahåller:

  • En säker och användarvänlig lösning
  • En enkel implementering och integrering i befintliga system
  • Samma utredningsmetodik som polismyndigheten använder
  • En kvalitativ bevissäkring där kedjan aldrig bryts
  • Ett dedikerat utredningsteam med lång erfarenhet av komplexa ärenden
  • Egen juridisk expertis
  • Lokal kunskap och expertis inom Norden
  • Global räckvidd (200+ länder) genom strategiska partners

Är du intresserad av att veta mer om SRS Visselblåsartjänst

Kontakta oss, så leder vi er rätt.