Visselblåsarsystem

Visselblåsning med SRS Security

SRS Visselblåsarsystem

SRS GDPR-anpassade visselblåsarsystem är unikt och möjliggör anonym rapportering av missförhållanden inom företaget av anställda, leverantörer och kunder via webb och telefon under årets alla dagar, 24 timmar om dygnet.

Den digitala plattform som används är utvecklad internt av bolagets experter på cybersäkerhet och har militär säkerhetsklassningsnivå. Servrarna är geografiskt placerade i ett kassunerat och larmat datacenter i Stockholm, i SRS egna, bemannade och bevakade lokaler 24 timmar om dygnet. Alla uppdateringar och service av plattformen görs av SRS personal.

Systemet och den process som används är mycket säkert, tydligt och användarvänligt och låter visslare och mottagare kommunicera anonymt och avidentifierat genom en militärt godkänd AES 256-kryptering.

Process och säker hantering

När en visselblåsare skapar ett ärende behöver systemet inga uppgifter som kan röja personens identitet. När rapporten lämnas av visselblåsaren på SRS anmälningsfunktion krypteras den och visslaren tilldelas en webbadress och en pinkod för att kunna logga in i anmälningsfunktion igen för att kommunicera med anmälningsmottagaren tex. för att komplettera sin anmälan med ytterligare uppgifter. Med den tilldelade koden och webbadressen kan visslaren “logga in” i sitt ärende och kommunicera med mottagaren anonymt. Ett ärende läggs upp av mottagningsfunktionen och all information och alla händelser registreras och dokumenteras.

För visslare som hellre vill lämna rapport muntligt tillhandahålls ett telefonnummer som bevakas av SRS 24 timmar om dygnet året runt. Samtalet spelas in enligt lagkravet och förs sedan in i visselblåssystemet för att kunna följas upp med fortsatt anonymitet för anmälaren.

Efter det att ett ärende är avslutat, senast efter 2 år enligt bestämmelserna i visselblåslagen och GDPR, raderas alla personuppgifter i ärendet men finns kvar som en del i statistiken dock utan innehåll.

Kundanpassning

Eftersom SRS äger systemet kan tjänsten som tillhandahålls företaget dessutom skräddarsys, exempelvis genom att lägga in logotyper och länkar till olika funktioner och dokument.

Tilläggstjänster

Dessa tjänster erbjuds till ordinarie pris till antingen företaget eller en extern advokatbyrå för att underlätta eventuellt utredningsarbete.

SRS tillhandahåller:

  •  En säkerhetsklassad och användarvänlig visselblåsarlösning med upp till 50 rapporteringskanaler med mottagarfunktion hos SRS eller annan extern mottagare såsom en advokatbyrå
  • En smidig implementering och integrering i befintliga system
  • Tilläggstjänster såsom fysisk och digital spaning, bakgrundskontroller samt digital och fysisk bevissäkring

Visselblåsning lag

Visselblås enligt lag

Den 17 december 2021 trädde en visselblåslag i kraft i Sverige,  som ställer krav på alla arbetsgivare med 50 eller fler anställda ska inrätta en särskild anmälningsfunktion för visselblås ärenden. Visselblåslagen är ett komplement till den tidigare lag som är en ren skyddsreglering, vilket innebär att arbetstagaren skyddas mot repressalier. I den nuvarande lagen ställs höga krav på att arbetsgivaren inför en tydlig ordning för hur rapporter om missförhållanden ska tas om hand. Särskilda anmälningskanaler för rapportering av missförhållanden måste inrättas och visselblåsares identitet ska omfattas av sekretess. Detta är nytt jämfört med tidigare reglering och innebär ett bättre skydd för den enskilde och tydligare krav på hur uppgifter som rapporteras ska hanteras.

Visselblåslagen avser bara larm om överträdelser som kan anses vara av allmänintresse, tex. EU-rätt, GDPR, säkerhet i nätverks- och informationssystem, offentlig upphandling, finansiella tjänster, penningtvätt, produkt- och transportsäkerhet, hälsa och konsumenträtt. SRS har 15 års erfarenhet av att förebygga och opartiskt utreda oegentligheter inom både privat och offentlig sektor. Vi har som utgångspunkt att samtliga utredningar ska kunna användas som bevisföring enligt svensk rätt och metoden för våra utredningar är därför densamma som den man använder vid polismyndigheten.

Är du intresserad av att veta mer om SRS Visselblåsartjänst

Kontakta oss, så leder vi er rätt.