Säkerhetsutredning för er.

Utredningar

Att utreda, hantera och förebygga eventuella oegentligheter – det är kärnan i SRS säkerhetsutredningsarbete.

Skräddarsydda utredningar

SRS utredningar baseras på effektiv projektledning, informationsinhämtning och välbeprövade bearbetnings- och analysmetoder. Med ett holistiskt angreppssätt och beprövad utredningsmetodik granskar vi ert ärende: vi klarlägger händelseförlopp, identifierar samband mellan individer, nätverk och företag samt bedömer era aktuella risker.

Våra säkerhetsutredningar anpassas alltid efter era behov. Tillsammans kan våra experter och handplockade samarbetspartners sätta ihop ett dedikerat utredningsteam för att möta just ert behov. Med stöd av SRS erfarna utredningsledare, beprövade metoder och avancerade tekniska plattformar hjälper vi er att ta reda på fakta.

Utredningstjänster

Varför kan en utredning behövas? Det kan gälla misstankar om korruption, mutor eller penningtvätt. Det kan också vara fråga om en anställd som tagit med sig känslig information vid ett avslut. Dessutom kan det handla om kända eller okända personer som uttryckt hot av något slag, vars avsikt och förmåga därför bör bedömas. Konsekvenserna av utebliven riskhantering kan vara ekonomiska, men kan också innebära att företagets rykte och varumärke skadas. SRS har erfarenhet av att genomföra utredningar av olika slag inom både privat och offentlig sektor.

SRS erbjuder en mängd olika lösningar för att utreda och hantera misstankar om:

  • Korruption, mutor och bedrägeri
  • Intressekonflikter och illojalitet
  • Informationsstöld och företagsspioneri
  • Cyberattacker och dataintrång

Scandinavian Risk Solutions.

Har ni ett ärende som behöver utredas?

Kontakta oss, så leder vi er rätt.