Person­säkerhet

Hantera risker. Säkerställa trygghet. Se helheten. Det är grundstenarna i SRS arbete för personsäkerhet.

Personsäkerhet. Trygghet i arbetet och privat.

För en trygg tillvaro. Hemma och på jobbet.

Personsäkerhet handlar om säkerheten kring en viss person eller familj. Och de skyddsåtgärder som behöver vidtas för att känna trygghet i vardagen eller vid en incident. För att tillgodose effektiv personsäkerhet betraktas helheten och den kontext personen eller familjen befinner sig i. I de konkreta lösningarna spelar ofta flera olika säkerhetsaspekter in, såsom omvärldsbevakning, hot- och riskbedömning, utbildning och fysisk säkerhet.

I syfte att säkerställa trygghet före, under och efter en incident eller ett hot erbjuder SRS flera typer av åtgärder inom personsäkerhet. Alltid skräddarsydda efter era behov.

Din partner inom personsäkerhet.

SRS har gedigen erfarenhet av att hantera incidenter som kan uppstå för företagsledningar, myndighetspersoner och privatpersoner. Både nationellt och internationellt. Vi lägger stor vikt vid förebyggande och löpande säkerhetsåtgärder. Allt för att minimera risken för incidenter. Om behov finns sätter vi även in operativt och flexibelt personskydd, vilket kan bestå av säkerhetskoordinering, personskyddsväktare eller skyddsbil med förare, samt ett anpassat säkerhetsupplägg för både individ och dennes familj.

SRS är auktoriserade och godkända av Länsstyrelsen (enligt FAP 573-1) att bedriva personsäkerhetsarbete i hela Sverige. Våra medarbetare består av kvalificerade analytiker, psykologer och it-specialister med spetskompetens inom informationssäkerhet. En stor del av vår operativa personal har genomgått den internationellt erkända SIA-utbildningen.

När behövs personsäkerhet?

När kan insatser för personsäkerhet vara nödvändiga? Att hamna i en riskfylld situation eller vara i behov av personsäkerhetsåtgärder i förebyggande syfte är något som kan hända både privatpersoner och företagsrepresentanter. Det kan handla om en resa eller boende i ett område där riskerna är höga, eller att en persons yrkesroll riskerar att äventyra dennes privatliv. Oavsett om ett hot är upplevt eller verkligt behöver det hanteras. På SRS kan vi med stöd av vår erfarenhet och bredd hjälpa er att hitta den nivå av personsäkerhet just ni behöver.

Personsäkerhetstjänster

Nedan är ett urval av våra mest efterfrågade tjänster.

Personsäkerhetsprogrammet (PSP)

Trygghet för individen och familjen. SRS förebyggande personsäkerhetsarbete utgår ifrån Personsäkerhetsprogrammet (PSP). Programmet omfattar en exponeringskontroll mot internet och sociala medier samt en säkerhetsöversyn av huvudbostaden. Därefter genomförs en säkerhetsutbildning för familjen där bl.a. grunderna inom informations- och resesäkerhet samt råd kring hur man kan minska risken att utsättas för brott och förebygga incidenter ingår. Efter genomfört program har individen/familjen fått hjälp att medvetandegöra risker och fått underlag för att fatta beslut om eventuella vidare säkerhetshöjande åtgärder.

SRS Jour (24/7)

Alltid där för att hjälpa er. SRS Jour (24/7) har dygnet runt-beredskap och är ert stöd vid larm eller incidenter. Våra kvalificerade säkerhetsspecialister ger er omedelbar rådgivning per telefon, sätter igång er larmkedja i enlighet med era instruktioner eller initierar operativ insats vid behov. SRS stödjer er både nationellt och internationellt. SRS Jour (24/7) kombineras bäst med SRS ALERT, som inkluderar resesäkerhetsstöd samt larm- och positioneringsfunktionalitet.

SRS ALERT

Vid din sida innan och under resan. SRS ALERT är mobiltelefonapplikationen som säkerställer riskmedvetenhet, positionering och larmfunktionalitet i vardagen eller vid resa. SRS ALERT förser er med aktuella reseråd, landriskbedömningar, incidentrapporter och dagliga uppdateringar kring säkerhetsläget så att ni kan verka tryggt inför och under resan. SRS ALERT är också ett effektivt krisstödsverktyg för att lokalisera och kommunicera med individer vid en incident eller akut händelse.

Personskydd

SRS operativa personskydd säkerställer trygghet kring individer och deras familjer i form av personsskyddsväktare, skyddsbilar och förare eller säkerhetskoordinatorer för rese- och eventsäkerhet. Vårt personskyddsarbete kännetecknas av personlig kontakt, transparent kommunikation och hög integritet. Samtliga operatörer är personskyddsutbildade och godkända av Länsstyrelsen enligt FAP 573-1. Merparten har även genomgått den internationellt erkända SIA-utbildningen för livvakter.

Säkerhetskoordinator

För att ni ska kunna verka tryggt under resor och event. SRS säkerhetskoordinatorer anlitas oftast inför planerade resor, event eller vid nyetableringar utomlands. Tjänsten gör det möjligt för er att fokusera på er kärnverksamhet, medan säkerhetskoordinatorn planerar, utför och ansvarar för det kompletta säkerhetsupplägget. Säkerhetskoordinatorn har löpande stöd från SRS Jour 24/7 och SRS analytiker vad gäller uppdaterade hot- och riskbedömningar samt incidentrapporter.
  1. PSP
  2. SRS Jour (24/7)
  3. SRS ALERT
  4. Personskydd
  5. Säkerhets­koordinator

Utbildningar i personsäkerhet

Förstärk er säkerhet på resa, i arbetet och i vardagen med SRS utbildningar inom personsäkerhet.

Har ni funderingar kring personsäkerhet?

Kontakta oss, så leder vi er rätt.