Från handgemäng till pistol och karbin

SRS High Risk Close Protection

När du måste använda våld för att säkerställa skyddspersonens liv och hälsa.

Snabba, överraskande och våldsamma hot

Om utbildningen

Som personskyddsoperatör så är du reaktiv vid din våldsanvändning. Detta innebär att du ständigt måste vara beredd på antagonistiska och våldsamma hot mot din skyddsperson – från lågkvalificerade i stunden uppkomna till välplanerade och högkvalificerade attacker. Du har planerat för normalt genomförande med olika handlingsalternativ. När den den våldsamma attacken sker så måste du också med omedelbar verkan kunna agera enligt de taktiska grundprinciperna för personskydd och använda de vapen du har på effektivaste och säkraste sätt. Nu finns det liten eller ingen tid till tvekan – dina färdigheter måste sitta i ryggmärgen.

SRS High Risk Close Protection är en grundläggande utbildning i beväpnat personskydd – pistol och karbin. Högrisk innebär att du jobbar i ett team där beväpning ingår. För att nå den anställningen måste du ha de kunskaper som krävs för att både hantera dina vapen och det taktiska uppträdandet. Och i den enskilda situationen ställs de yttersta kraven på ditt omdöme & din attityd och dina kunskaper & färdigheter för att klara av den.

Den här kursen är en påbyggnadsutbildning till redan befintlig grundutbildning i vapenhantering. Kontrollera förkunskapskraven nedan för att säkerställa att du kan söka.

Kursen är mycket krävande och höga krav ställs på dig gällande säker vapenhantering.

 • SRS förbehåller sig rätten att både neka tillträde till kursen som att underkänna vid deltagande
 • Examination sker genom teoretiskt prov, bedömning av vapenhantering och individuell allmän lämplighet samt skjutprov

Fokus på praktik utifrån juridiska grunder

Ur innehållet

 • Juridiska sammanhang
  Nationella och internationella juridiska förutsättningar
 • Operativa sammanhang
  Uppdragsprofiler högrisk
 • Första hjälpen skottskador
  Livsuppehållande åtgärder vid skottskador
 • Självförsvar
  Handgemäng
 • Vapentjänst
  Pistol och karbin på korta avstånd
 • Scenarioträning
  Beväpnat personskyddsuppdrag till fots och med fordon

Dina instruktörer har mångårig nationell och internationell erfarenhet från militär, polisiär och näringslivsverksamhet gällande beväpnat personskydd. De är även godkända polisiära konflikthanterings- och vapeninstruktörer för bevakningsföretag.

 

Så här söker du

Pris

 • Privatperson, 60 000kr
  Inkl. fika
 • Företagsbeställningar, kontakta oss för mer information
 • Är du som privatperson aktiv inom en frivillig försvarsorganisation så erbjuder vi dig 20% rabatt på kursavgiften. Ange detta i ansökan eller kontakta oss för mer information.

Antagningskrav

 • Genomförd militär grundutbildning med automatkarbin, motsvarande
 • Genomförd formell personskyddsutbildning
  Nationellt eller internationellt godkänd med intyg eller certifikat
  Polisiär eller militär med intyg eller certifikat
 • Grundutbildning pistol
  Militär, polisiär, civil väktare/skyddsvakt eller privat licens (giltig)
 • Godkänd prövning av SRS
  Belastningsregister

Ansökningsgång

 • Ladda ner, fyll i och signera nedan ansökningshandling
 • Beställ utdrag ur belastningsregistret
 • Ansök aktuellt kurstillfälle till höger
  Bifoga ansökningshandling, utdrag ur belastningsregister och efterfrågade intyg

SRS HRCP Application