Krisledning

Företag, myndigheter och privatpersoner. Alla kan drabbas av en kris. Därför erbjuder SRS kris- och beredskapsstöd för att effektivt hantera olika typer av incidenter och kriser. Alltid anpassade utifrån era specifika behov.

Krisledning och beredskap.

Hantera det oförutsedda. Innan det sker.

En kris uppstår plötsligt eller växer fram över tid, med stor påverkan på både individer och hela organisationer. SRS krisberedskaps- och krisledningsstöd handlar därför om att förbereda er på det oförutsedda. Så att ni minimerar konsekvenserna och kommer ut starkare på andra sidan.

SRS har mångårig och bred erfarenhet av förebyggande krisarbete samt insatser och stöd till organisationer och privatpersoner som drabbats av svåra händelser. Både i Sverige och utomlands. Genom att bygga upp er krisberedskap och träna er stärks er förmåga att hantera en kris – före, under och efter. Vi finns på plats när det gäller och stannar kvar vid återställandet. Så länge ni behöver oss.

Ledning och utbildning.
För alla sorters kriser.

Naturkatastrofer och kidnappningar. Statliga interventioner och händelser som sker i det dolda. Oavsett krisens natur erbjuder SRS alltid det stöd ni behöver. Omgående och dygnet runt hjälper vi er igenom situationen. Kris- och beredskapsstödet innefattar rådgivning, debriefing och krisledning för både individer samt deras anhöriga och kris- och beredskapsgrupper på företag och myndigheter.

SRS erbjuder även utbildning inom krisledning. Utbildningarna omfattar teoretisk krisledningsutbildning och praktiska övningsmoment baserade på realistiska händelser. Dessutom har vi mångårig erfarenhet inom verksamhetsanpassade hot- och konfliktutbildning och kamratstöd som stärker er i interna krishanteringsförmåga.

Expertstöd var
ni än befinner er.

Krisledare, läkare, sjukskötare och psykologer. Beteendevetare, poliser, officerare och personskyddsoperatörer. SRS rutinerade medarbetare har lång erfarenhet av krisledning. Dessutom samarbetar vi med ett brett internationellt nätverk av kvalitetssäkrade säkerhetsleverantörer.

SRS medarbetare och partners har ett strukturerat arbetssätt, stor ödmjukhet, hög sekretessmedvetenhet och starka etiska principer. Vi anpassar alltid våra tjänster efter er situation och specifika behov.

Krisledningstjänster

Nedan är ett urval av våra mest efterfrågade tjänster.

Krisberedskap

Säkerhetsrådgivning under dygnets alla timmar. SRS krisberedskapstjänst ger er löpande kris- och beredskapsstöd genom tjänsterna SRS Jour (24/7) och SRS ALERT. SRS Jour (24/7) ger er tillgång till säkerhetsrådgivning per telefon dygnet runt. Vid akut situation kan även operativt säkerhets- eller krisstöd initieras anpassat efter er specifika situation. SRS ALERT är mobilapplikationen som tillhandahåller larm- och positioneringsfunktion på individnivå samt kontinuerligt uppdaterad resesäkerhetsinformation. SRS ALERT kopplas direkt till SRS Jour (24/7).

Krisstöd

Från mindre incidenter i det dolda till större uppmärksammade händelser. SRS erbjuder krisstöd, rådgivning och respons- och incidenthantering vid alla sorters kriser. Det har vi mångårig erfarenhet från, genom insatser i Sverige och utomlands. Vi arbetar alltid strukturerat, sekretessmedvetet och enligt våra etiska principer. SRS krisstöd innefattar löpande rådgivning, debriefing och krisledning för företag och myndigheters kris- och beredskapsgrupper.
  1. Krisberedskap
  2. Krisstöd

Utbildningar i krisledning

Förbättra er förmåga att hantera oförutsedda händelser innan de utvecklas till en kris med SRS krishanteringsutbildningar.

Vill ni stärka er förmåga inom krisledning?

Kontakta oss, så leder vi er rätt.