Säkerhet för privatpersoner

Trygghetsrondering

Din säkerhet

Vi blir ofta kontaktade av privatpersoner som har frågor kring sin och familjens säkerhet. Frågorna är för det mesta relaterade till det område man bor i, den yrkesroll man har, medial exponering, risker kopplade till förmögenhet eller oro för att familjen, framför allt barnen, skall råka ut för brott. Vi märker att oron många gånger handlar om en upplevd otrygghet, man känner sig inte förberedd och vill göra mer för att prioritera familjens säkerhet. Kontakten med oss blir därför ett första steg.

Vi på SRS tänker på säkerhet ur ett proaktivt och långsiktigt perspektiv där fokus läggs på att identifiera och förebygga de säkerhetsrisker som man, många gånger med enkla medel, kan påverka.

SRS trygghetsronderingstjänst

Trygghetsrondering

Trygghetsrondering:
SRS Security erbjuder i vissa områden en trygghetsronderingstjänst. SRS trygghetsrondering erbjuder ett systematiskt och proaktivt säkerhetsstöd som kombinerar områdesbevakning, närvaro och tillsyn vid bostaden, larmrespons, tillgång till jourstöd samt snabba larm- och spårningsfunktioner. SRS trygghetsrondering tillhandahålls i olika omfattning – bas och premium.

I SRS trygghetsrondeirngstjänster ingår SRS ALERT, en mobilapp som säkerställer positionering och larmfunktionalitet, samt tillhandahåller aktuella reseråd, säkerhetsläge, landriskbedömningar och incidentrapporter för ca 200 länder. Appen inkluderar en larm knapp som är kopplad direkt till SRS Jour (24/7). Även SRS jour ingår i trygghetsronderingen. Jouren har dygnet runt beredskap och ger omedelbar rådgivning per telefon samt initierar akut assistans vid behov. Vid allvarliga händelser söker SRS kontakt med de användare som befinner sig i närheten av incidenten för att tillse att alla befinner sig i säkerhet.

SRS tillhandahåller även mindre omfattande löpande tjänster i form av SRS Responstjänst samt SRS Trygghetsjour.

Övriga tjänster för privatpersoner

Vill du veta mer?

Kontakta oss, så leder vi er rätt.