Stöd i utlandet

Tjänsteresa utomlands eller etablering i högriskländer. Oavsett vad ert ärende i utlandet är kan SRS leverera säkerhetsstöd. Hela vägen.  

Säkerhetsstöd vid internationell etablering

Gränsen mellan lågrisk- och högriskländer blir allt mer otydlig. Länder som tidigare ansetts vara lågrisk kräver en helt annan beredskap idag. Säkerhetsläget på en specifik plats kan förändras från en dag till en annan på grund av en oförutsedd incident eller en större internationell konflikt. Oavsett anledning påverkar det er organisations rörelse- och handlingsfrihet.

SRS erbjuder kompletta säkerhetslösningar till företag, organisationer, myndigheter och privatpersoner var i världen man än agerar. Vid nyetableringar är aspekter som genomlysning av potentiell samarbetspartner, bekräftelse av en medarbetares bakgrund eller säkerställande av geografiskt läge viktiga ur ett säkerhetsperspektiv.

Vid större internationella konferenser eller event kan det krävas ett gediget säkerhetsupplägg i form av personsäkerhet för ledning, medarbetare eller gäster. Områden som krisberedskap, säkerhetsanalyser och säkerhetsinstruktioner är också viktiga för att uppfylla sitt arbetsgivaransvar. Med SRS som säkerhetspartner har er organisation alltid någon att rådfråga och luta sig mot i dessa frågor.

Säkerhetsstöd i hela världen

Stöd i komplexa miljöer

SRS är en av världens främsta privata säkerhetsaktörer och specialister på uppdrag i komplexa miljöer. Vi gör det möjligt att implementera projekt i svåröverskådliga miljöer, såväl under en pågående konflikt som under uppbyggnadsperioden efteråt. SRS kombinerar branschens mest kompetenta personal med lokala nätverk, marknadsledande teknologi och beprövade rutiner och erbjuder unika kundanpassade helhetslösningar varhelst ni verkar.

SRS kvalitetssäkras kontinuerligt av statliga säkerhetstjänster. Vi är även en drivande medlem i the International Code of Conduct Association (ICoCA), en organisation som främjar ansvarsfull säkerhet och mänskliga rättigheter i komplexa miljöer. Vi anpassar vårt säkerhetsstöd efter era specifika behov – oavsett om ni är en statlig myndighet, en organisation eller en privat aktör.

Tjänster för stöd i utlandet

Nedan är ett urval av våra mest efterfrågade tjänster.

  • Säkerhetsrådgivning
  • Säkerhetsinstruktioner och policyer
  • Säkerhets- och riskanalyser
  • Resestöd
  • Personsäkerhet
  • Bakgrundsanalyser och due diligence
  • Diplomatskydd

Säkerhetsstöd med Scandinavian Risk Solutions.

Är ni i behov av stöd i utlandet?

Kontakta oss, så leder vi er rätt.