PMFS 2017:9 FAP 694-1

Anpassad skyddsvaktsutbildning

Organisations- och objektsanpassad skyddsvaktsutbildning utifrån gällande regelverk, samhällsutveckling och er unika situation.

Objekts- och verksamhetsanpassad skyddsvaktsutbildning

Om erbjudandet

Med PMFS 2017:9 FAP 694 – 1 som grund erbjuder SRS ett unikt upplägg där er organisations specifika förutsättningar lägger ramen kring upplägg och genomförande. Med vår omfattande operativa och utbildningserfarenhet skräddarsyr vi bästa möjliga långsiktiga lösning för utveckling och upprätthållande av er organisations kompetensförsörjning och förmåga att upprätthålla säkerheten vid utpekade objekt.

SRS har som av Länsstyrelsen auktoriserat utbildningsföretag idag avtal med både myndigheter, kommuner och bevakningsföretag gällande anpassad skyddsvaktsutbildning. Genom vårt deltagande i totalförsvarsutvecklingen stödjer vi även organisationer på ledningsnivå med synen på och hanteringen av uppdrag och personal i freds-, kris- och krigstillstånd.

Som enskilda eller tillsammans i önskad omfattning

Utvecklingsspår

SRS erbjuder flera spår för er förmåga att utveckla och upprätthålla högsta säkerhet vid era objekt och utförande av era uppdrag. En komplett lösning med de nödvändiga regulatoriskt styrda utbildningarna kompletterade av värdeskapande tilläggsutbildningar enligt särskilda behov.

 • Grund-, förkortad och fortbildning skyddsvakt
  En fullständig lösning för utveckling och upprätthållande av förmågan över tid.
 • Tilläggsutbildningar OC-spray och vapen med fortbildning skyddsvakt
  Samtliga tilläggsutbildningar enligt regelverket för att skapa en komplett lösning över tid.
 • Förstärkningsvapen skyddsvakt
  Enligt era tillstånd och behov, 9mm och 5,56.
 • Särskilt utformade roll-, team- och scenarioövningar skyddsvakt och organisation
  Objekts-, organisations- och rollspecifika utbildningar och övningar för hela eller delar av organisationen. Taktik, sjukvård i flera nivåer, samverkan, säkerhetsskydd, ledning, hot- & riskanalys, SOC-operatör, anti UAS, teknisk övervakning är exempel på fokusområden för enskilda eller, i lämpliga fall med andra organisationer, fokusområden.
 • Anskaffning och omsättning av dimensionerade materiel och utrustning skyddsvakt och organisation
  Genom våra omfattande samarbeten och tillstånd stödja med en behovsprövad anskaffning och omsättning av normerande materiel.
 • Extern kvalitetskontroll och senior rådgivning skyddsvakt och organisation
  Uppföljning utifrån era önskemål. Vi har tillgång till några av landets mest erfarna utbildare och rådgivare inom området. Analys av nuläge och stöd till utveckling av bevaknings- och verksamhetsrutiner.
 • Tillgång till SRS hela övriga tjänsteutbud för kompletta säkerhetslösningar
  Från analys, beslutsunderlag och rådgivning till utbildande och operativa tjänster inom säkerhetsledning, personalsäkerhet, fysisk säkerhet och cybersäkerhet.

Utöver en komplett uppsättning utbildningsspår så lägger vi till det unika värdet av att ta fullständig hänsyn till och designa utbildningen i samråd med er utifrån:

 • Er vardag
  Utbildningen planeras så att den passar in i era befintliga arbetsscheman.
 • Era förutsättningar
  Utbildningen genomförs på den plats ni önskar. I era lokaler och vid aktuella objekt så som önskas. Styrs ni av unika eller andra regelverk som påverkar utförandet så tar vi med dessa i utbildningen.Vi arbetar in era processer för bevakning, rapportering med mera för maximal effekt.
 • Er utrustning
  Ni tränar med den utrustning ni kommer att bära vid tjänstgöring. Från uniform till sambandsutrustning och vapenmateriel. Inga behov att lägga till eller lära om – rätt från start.
 • Vår metod
  Vår omfattande erfarenhet av anpassade utbildningar inom området och branschledande metoder med online-, face-to-face- och Blended Learning-lösningar samt vår partnerskapssyn säkerställer högsta lärande för den enskilde och maximal effekt för organisationen.
 • Våra förutsättningar
  Fullständig tillgång till våra utbildningsanläggningar för taktik och beslutsträning och avancerat skytte samt all materiel som krävs för verklighetsnära utbildningar inom alla nämnda områden.

Hela tiden stödda av erfaren och senior rådgivning med fullständig partnerskapssyn i den omfattning ni önskar från inledande behovsanalys till den dagliga praktiska träningen och uppföljningen därefter.

Har ni objekts- eller personalansvar så kontakta oss för mer information på training@srsgroup.se.