Företagssäkerhet för er organisation

Företag & Organisationer

Säkerhetspartner åt företag och organisationer

SRS har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer med säkerhetsledning, personalsäkerhet, fysisk säkerhet och cybersäkerhet, genom konsultativt och operativt stöd. Som er strategiska säkerhetspartner finns vi alltid vid er sida – före, under och efter en incident.

Nyckeln till SRS arbete är proaktivitet. Vi arbetar alltid förebyggande, med stort fokus på riskminimering. Dessutom spänner sig vår erfarenhet från stora, komplexa projekt i riskfyllda miljöer till hantering av känsliga säkerhetsprojekt på ett huvud- eller regionkontor.

SRS har en unik kompetens inom företagssäkerhet. Skulle en incident inträffa på ert företag eller organisation, kan vi stödja er inom samtliga säkerhetsrelaterade områden. Så att ni kan fokusera på att driva kärnverksamheten framåt.

Säkerhet på era villkor

Helhetslösningar, fortlöpande analyser eller beslutsunderlag. Vi kan hjälpa er med säkerhetsutveckling, oavsett i vilken fas ni befinner er. Ni får en dedikerad kundansvarig för att säkerställa god dialog, kontinuerlig kommunikation och verksamhetsanpassade lösningar. Alltid med proaktiva lösningar i centrum.

Med SRS som säkerhetspartner kan ni vara trygga att ni har tillgång till det stöd som behövs för att leva upp till de krav som ställs inom arbetsgivaransvaret och den nya lagstiftningen.

Tjänster för företag och organisationer

Nedan följer ett urval av våra mest efterfrågade tjänster för företag och organisationer.

  • Säkerhetsledning
  • Bakgrundskontroller
  • Säkerhetsskyddsstöd
  • Omvärldsbevakning
  • Cybersäkerhet
  • Utbildning
  • Resesäkerhetsstöd

Företagssäkerhet i världsklass

Vill ni öka er säkerhet?

Kontakta oss, så leder vi er rätt.