Skydd och larm mot avlyssning och intrång

Operativ Teknik

Tekniken tar idag upp en stor del av våra liv. Inom säkerhet utgör den ett område som ständigt antar nya former, vilket kan innebära säkerhetsutmaningar för hela samhällen. SRS Operativ Teknik ger er skydd mot vår tids tekniska hot.

Säkra organisationen mot avlyssning

Kontraövervakning

Industrispionage är inget nytt fenomen. I takt med den rasande teknikutvecklingen upptäcks dock ständigt nya metoder för hotaktörer att stjäla information på. Avlyssning av konferensrum och kontorslokaler är en av dem. Även användningen av GPS-spårsändare är en relativt ny företeelse, vilket kan vara upptakten till ett grovt brott. Att hitta denna typ av dolda “buggar” kan vara en stor utmaning, då utrustningen som planterats är problematisk att upptäcka utan rätt hjälpmedel och utbildning.

Vi på SRS är stolta över vår unika tjänst TSU (teknisk säkerhetsundersökning), eller TSCM (Technical Surveillance Counter Measures) på engelska. Den utgör en effektiv metod för att detektera och lokalisera dold avlyssningsutrustning eller spårsändare. Vårt team med specialtekniker är ensamma i sitt slag i Sverige vad gäller deras gedigna arbetserfarenhet, utbildning och certifiering i TSU.

Detektera intrång i hemmet och på jobbet

Bevakning

Väktaren räcker i alla lägen inte till. För att på ett effektivt sätt lösa alla typer av bevakningsuppgifter krävs en situationsanpassad kombination av människa och teknik. SRS specialtekniker har en unik förmåga att, med hjälp av tekniska hjälpmedel, lösa de mest kvalificerade säkerhetsutmaningar. Vi har kapaciteten att detektera drönare i luften och individer på t.ex. tomten med nedgrävda seismiska sensorer, markradar, värmekameror, sensorer för elektroniska signaturer eller bildanalys med AI-teknik. Detektion och larm kan kombineras med ansiktsigenkänning eller analys av fordons registreringsskyltar för behörighetskontroll.

SRS erbjuder mobila lösningar för tillfällig bevakning vid t.ex. förstärkt säkerhet på grund av en förhöjd hotbild, som ersättning för ett trasigt, befintligt larm eller vid en annan situation där man vill undvika kostnaden för en väktare. Våra specialtekniker inom Operativ Teknik genomför hela arbetet från projektering till installation, implementation och underhåll.

Tjänster inom Operativ Teknik

SRS tillhandahåller flera efterfrågade tjänster inom teknisk säkerhetsundersökning (TSU) mot avlyssning. Bland annat detektering av och skydd mot avlyssningsutrustning, spårsändare och intrång.

TSU mot avlyssning

Hindra er konfidentiella information från att hamna i fel händer. SRS erbjuder TSU av lokaler där ni vill försäkra er om att ingen avlyssningsutrustning finns placerad i eller i direkt anslutning till utrymmet i fråga. Tjänsten kan genomföras innan ett möte ska äga rum eller efter att obehörig personal haft tillträde till lokalen.

TSU mot spårsändare

Rörelsefrihet på riktigt. SRS erbjuder TSU för fordon som tjänst. Vi säkerställer att ert fordon inte bär på främmande sändningsutrustning, ditplacerad av en hotaktör i syfte att spåra fordonets position.

Specialanpassad teknikinstallation

Larm på era villkor. I situationer där traditionella larm inte räcker till, eller där det finns behov av förstärkt säkerhet, kan SRS Operativ Teknik projektera och installera anpassade lösningar. Det kan röra sig om sensorer och hårdvara som inte är tillgängliga på vanliga marknaden och kräver specialkompetens för att installera och underhålla.

Forensisk undersökning

SRS erbjuder forensisk undersökning av mobiltelefon eller dator som ett steg i processen vid exempelvis uppsägning, eller om ni misstänker att spionprogram installerats på er enhet.
  1. TSU mot avlyssning
  2. TSU mot spårsändare
  3. Specialanpassad teknikinstallation
  4. Forensisk undersökning

Vill ni skydda er mot avlyssning och intrång?

Kontakta oss, så leder vi er rätt.