SRS Security. Med din säkerhet främst.

Om oss

Vi är SRS Security – en unik helhetsleverantör och partner inom säkerhet och riskhantering. Er trygghet är vårt mål.

Säkerhet sedan 2004

SRS Security har sedan starten 2004 stöttat företag, myndigheter och privatpersoner med Security Risk Management. Nationellt såväl som internationellt, i alla typer av miljöer och risknivåer.

Vårt främsta mål är att ni ska kunna göra ert jobb – tryggt och säkert. Oavsett vilka ni är och var i världen ni verkar. SRS arbetar proaktivt och långsiktigt för att förebygga säkerhetsrisker och hot mot människor och företag, deras tillgångar och intressen. Vi hjälper er även förebyggande samt stöttar er vid akuta incidenter, risker och hot. Tillsammans skapar vi de lösningar som passar just er och bidrar till er framgång.

Er dynamiska säkerhetspartner

SRS Security utgörs av en dynamisk blandning av internationellt erfarna säkerhetsexperter med bred erfarenhet, från beslutsunderlag till operativt stöd, där varje enskild medarbetare är avgörande. Det är våra medarbetare, deras kompetens och långa erfarenhet i branschen som gör att vi sitter på en expertis inom säkerhet som få andra har. Gemensamt har vi en mångkulturell bakgrund och erfarenhet, som spänner från militära, polisiära och civila underrättelse- och insatsorganisationer till statsvetare, jurister, ekonomer och andra specialister från näringslivet. Våra sammanslagna olikheter stärker oss och tillsammans är vi förberedda att ta oss an alla slags säkerhetsutmaningar.

SRS breda erfarenhet, expertis och internationella standards ligger till grund för de processer och metoder vi arbetar utifrån. De är framtagna för er säkerhet och framgång med utgångspunkt från våra etiska riktlinjer och sociala engagemang. Tillsammans med vår starka värdegrund, alla människors lika värde, uppfyller vi vårt löfte:

Vår vision

Att vara en förebild inom Security Risk Management, respekterade för vårt värdeskapande, långsiktigt engagerade och tillförlitliga team.

SRS. Er säkerhetspartner.

Ett säkerhetsbolag
att lita på.