Säkerhets-
ledning

SRS tjänster inom säkerhetsledning stärker och effektiviserar ert säkerhetsarbete och säkerställer en trygg arbetsplats åt era medarbetare.

Säkerhetsledning ger helhet

Säkerhetsledning.
En effektiv helhetslösning.

Säkerhetsledning är en integrerad del av varje organisations interna arbete för att säkra trygghet för både verksamhet och medarbetare. Genom välanpassade säkerhetsstrategier är det möjligt att förebygga hot och risker samtidigt som konsekvenserna av plötsliga incidenter  minimeras. SRS hjälper er att ta fram optimerade strategier för ert proaktiva säkerhetsarbete. Vid behov kan vi stötta er operativt och leda ert säkerhetsarbete under en kortare eller längre tid.

Säkerhetsledning för att minimera risk

SRS är er strategiska partner för säkerhetsledning. Vi erbjuder både helhetslösningar och nischade tjänster. Alltid anpassade och skräddarsydda just för er organisations behov. Vi lägger stor vikt vid förebyggande och löpande säkerhetsarbete. Allt för att minimera risken för incidenter och kriser.

Våra medarbetare har gedigen säkerhetserfarenhet och arbetar alltid utifrån välbeprövade metoder. Ni får full tillgång till SRS samtliga spetskompetenser och resurser. Vårt team består av erfarna seniorkonsulter och rådgivare, lednings- och kundansvariga samt medicinska experter, it-specialister och omvärldsanalytiker. För att nämna några.

Säkerhetsledningstjänster

Nedan är ett urval av våra mest efterfrågade tjänster inom säkerhetsledning.

Nulägesanalys

Nå en relevant säkerhetsnivå. Med genomlysning och kvalitetssäkring av era nuvarande säkerhetsrutiner samt incident- och krisberedskap får ni en överblick av ert säkerhetsbehov. På så sätt identifieras luckor som behöver fyllas för att nå önskad säkerhetsnivå. Därefter tar vi fram nödvändiga åtgärder. Alltid i enlighet med era strategiska behov och riskacceptans.

SRS Jour (24/7)

På plats alla dagar – dygnet runt. SRS Jour (24/7) erbjuder kontinuerligt kris- och beredskapsstöd, i form av ett centralt larmnummer, med vilket ni får kontakt med våra kvalificerade säkerhetskonsulter dygnet runt. SRS tillhandahåller rådgivning per telefon och initierar akutstöd, inklusive larmkedja och operativ krishantering, närhelst det behövs. Vårt breda partnernätverk, i Sverige och globalt, ser också till att ni alltid har en lokal partner nära till hands för omgående respons. Denna tjänst kombineras lämpligen med SRS ALERT, mobiltelefonapplikationen vars larmfunktion kopplas direkt till SRS Jour (24/7).

Säkerhetskonsultation

Låt oss utveckla ert säkerhetsarbete. SRS seniorkonsulter och specialister har lång erfarenhet av att leda organisationers interna säkerhetsarbete på både lokal och global nivå. Med kontinuerligt stöd från SRS samtliga spetskompetenser arbetar våra säkerhetskonsulter nära er ledning och personal och koordinerar pågående säkerhetsinitiativ eller kritiska incidenter. Alltid med fokus på kostnadseffektiva säkerhetslösningar inom relevanta områden.

Säkerhetsanalys

Riskbedömning och åtgärdsförslag. Vare sig det gäller en utredning av skyddsvärden, en riskbedömning eller en genomlysning av existerande skalskydd kan SRS genomföra en säkerhetsanalys för er verksamhet. Genom vårt nära samarbete med verksamhetsrepresentanter och externa intressenter utarbetas en komplett nuläges- och behovsbild. Utifrån gapanalysen och era interna prioriteringar tar vi därefter fram rekommendationer på säkerhets- eller åtgärdsplaner. SRS säkerhetsanalys kompletteras alltid med SRS Best Practice för riskhantering gällande personalsäkerhet, cybersäkerhet och fysisk säkerhet.

Krisstöd

Vi finns som stöd vid nödläge. Vid en kris erbjuder SRS akut operativt stöd, omgående och dygnet runt. För att ni ska kunna hantera och ta er igenom den kritiska situationen. Vare sig det gäller större organisationer eller dig som individ tillhandahåller SRS rådgivning, krisledning och debriefing när det gäller. Läs mer om krisledning här.
  1. Nulägesanalys
  2. SRS Jour (24/7)
  3. Säkerhets-
    konsultation
  4. Säkerhetsanalys
  5. Krisstöd

Behöver ni stöd inom säkerhets-
ledning?

Kontakta oss, så leder vi er rätt.