Säkerhet

Vi skyddar

SRS har sedan 2004 framgångsrikt levererat säkerhets- och krisstöd till företag, organisationer, myndigheter och privatpersoner. Vårt mål är er trygghet. Trygghet att göra affärer säkert, trygghet att kunna fokusera på er kärnverksamhet, trygghet i arbetet och i hemmet. Vårt breda tjänsteutbud gör det möjligt att stötta er med helhetslösningar och om så önskas, nischade lösningar. Alltid anpassade efter era behov.

Företag & Organisationer

Som strategisk säkerhetspartner stöttar SRS företag och organisationer med effektiva och holistiska säkerhetslösningar. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att uppnå en säkerhetsnivå som ger dem möjlighet att lägga fullt fokus på att driva kärnverksamheten framåt utan att hindras av oförutsedda incidenter.

Myndigheter

Nordiska och europeiska myndigheter, ambassader och statliga bolag – SRS har lång erfarenhet av att stödja myndighetsorganisationer och har byggt upp en enorm kompetens att möta statliga institutioners säkerhetsbehov och höga kvalitetskrav.

Privatpersoner

SRS förbättrar din säkerhet i vardagen, oavsett om det gäller hemmet, arbetsplatsen eller på resan. Baserat på specifika behov och individuell riskexponering, erbjuder vi ett anpassat säkerhetsupplägg för dig och din familj.

SRS. Er säkerhetspartner.

Ett säkerhetsbolag
att lita på.