Säkerhetsskydd

Mångårig och djup kunskap av säkerhetsskydd inom näringslivet, kritisk infrastruktur, Försvarsmakten och Regeringskansliet. Med den erfarenheten i ryggen erbjuder SRS unik spetskompetens inom säkerhetsskyddslagstiftningen

Spetskompetens inom säkerhetsskydd.

Säkerhetsskydd enligt lag

Sedan 1 april 2019 gäller ny säkerhetsskyddslagstiftning i Sverige. Den innebär att organisationer och företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet bär det yttersta ansvaret för att skydda den mot antagonistiska hot, t.ex. spioneri, sabotage och terroristbrott. Både verksamheten i sig och dess information kan vara säkerhetskänslig om den berör Sveriges säkerhet omfattas av Sveriges internationella åtaganden på säkerhetsområdet.

Säkerhetsskydd med SRS

SRS är ert stöd för alla säkerhetsskyddsfrågor, oavsett hur långt ni kommit med införande och tillämpning.

Ett uppdrag kan inledas med en förstudie, för att utreda hur lagstiftningen påverkar just er verksamhet. Efter detta ger vi er en handlingsplan över vilka åtgärder som behöver vidtas. Har ni hunnit längre i ert arbete, kan vi fokusera på att hjälpa er med säkerhetsskyddplaneringen. Genom att leda arbetet med er säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan kan SRS ta er organisation framåt. Mot era mål.

SRS kan också stödja er med säkerhetsskyddsåtgärder som personalsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet. Med vår spetskompetens inom it-säkerhetsområdet kan vi även hjälpa er vid granskning av informationssystem i säkerhetskänsliga verksamheter och ge råd vid säkerhetsskyddade upphandlingar.

Utbildningar i säkerhetsskydd

SRS genomför utbildningar inom säkerhetsskydd, skräddarsydda utifrån er organisations specifika behov – vare sig ni är ute efter en generell utbildning kring säkerhetsskydd eller en mer specifik baserad på era målgrupper.

Berörs ni av säkerhetsskydds-
lagstiftningen?

Kontakta oss, så leder vi er rätt.