Intelligence

SRS jobbar strategiskt, taktiskt och operativt med underrättelser för att skapa beslutsunderlag åt företag, myndigheter och privatpersoner. Intelligence-avdelningen genomför omvärldsbevakning samt hot- och riskbedömningar på olika nivåer utifrån kundens behov. Avdelningen utför också exponeringskontroller för högprofilerade kunder, samt stöttar med konsultation och utbildning – både internt och externt.

Hot-och riskbedömning för ett förändrat säkerhetsläge.

Hot- och riskbedömningar

SRS utreder kända och okända aktörer för att bedöma om de utgör ett hot mot kunder och deras verksamhet. Vi har kvalificerade verktyg för att identifiera aktörer bakom telefonnummer, mejladresser, alias och sociala medier-konton. Slagningar görs också i olika offentliga databaser för att fastställa ekonomisk situation och rättshistorik. Vid en fördjupad kontroll går vi även igenom närståendes rättshistorik och vid en komplex kontroll gör vi en nätverksanalys och undersöker fler hotaktörer i personens närhet. SRS genomför även riskbedömningar av länder, områden och event inför exempelvis en jobbresa eller företagsflytt.

Rapporterna levereras med relevanta rekommendationer där säkerhetshöjande åtgärder tas fram för att minska riskerna till en acceptabel nivå.

Omvärldsbevakning för ett förändrat säkerhetsläge.

Omvärldsbevakning

SRS bedriver en omfattande och säkerhetsbaserad omvärldsbevakning i syfte att upptäcka aktuella hotbilder, ge en tidig förvarning om potentiella risker samt skapa en tydlig lägesbild efter att en incident har inträffat. Med avancerade verktyg genomförs dagligen tusentals sökningar i ett stort antal kanaler, utefter söktermer som bestäms i samråd med kunden. Resultatet analyseras utefter Security Risk Management-konceptet och levereras i rapporter – antingen regelbundet eller efter särskilda kriterier utefter kundens behov.

För privatpersoner kan bevakningar sättas upp på till exempel namn och adresser för att upptäcka hot i den digitala miljön. SRS genomför även bevakningar på darknet (darkweb) för att upptäcka lösenordsläckor och förebygga intrång.

Exponeringskontroller

SRS genomför exponeringskontroller för utsatta eller högprofilerade individer där hotbild och relevanta sårbarheter analyseras. Vi genomför sökningar i alla tillgängliga öppna källor för att fastställa vilken information en hotaktör kan tillskansa sig, och ger exponeringsminskande och riskminimerande rekommendationer utifrån resultatet av utredningen. Intelligence-avdelningen kan även stötta kunder att genomföra åtgärderna på plats.

Utbildning och konsultation

SRS utbildar myndigheter, företag och privatpersoner i många olika säkerhetspraktiker. Intelligence-avdelningen utbildar i informationssäkerhet, OSINT (Open Source Intelligence), digital personsäkerhet och SRM (Security Risk Management). Vi stödjer även kunder i konsultationsärenden.

SRS Security

Behöver ni stöd inom omvärldsbevakning eller riskbedömning?

Kontakta oss, så leder vi er rätt.