PMFS 2017:10 FAP 573-1

SRS Personskyddsväktare

Personellt skyddande av en person som utförs i dennes omedelbara närhet som ett extra skydd mot brottsliga angrepp mot skyddspersonens liv, hälsa eller rörelsefrihet.

Bevakning av enskild för dennes skydd

Om utbildningen

Det här är en tilläggsutbildning för dig som är behörig att utföra arbete som väktare och har utfört bevakning i minst två år. Bevakning av enskild person för dennes skydd är en särskilt kvalificerad form av bevakning som ställer stora krav på omdöme, stadga och kontinuitet och som det främst ankommer på polisen att utföra. SRS Personskyddsväktare är en omfattande utbildning som vid godkänt genomförande ger dig ett intyg som möjliggör anställning som personskyddsväktare vid ett auktoriserat bevakningsföretag enligt PMFS 2017:10 FAP 573-1.

 • Utbildningen är 4 veckor lång och omfattar 2 veckor med teori online följt av två veckor fortsatt teori och praktisk träning.
 • Online 2 veckor. Du löser teoretiska uppgifter med stöd av kursbok, videos, SRS metodanvisningar med mera.
 • Praktik 2 veckor. Fortsatt teori, praktik och övningar.
  Teorin online måste vara klart innan praktiken börjar.
 • Examination på svenska enligt FAP 573-1 genomförs med skriftliga och praktiska prov.

Kursen är mycket krävande. Både intensiva teoretiska studier online hemma och praktiska veckor som sker utan lediga dagar. Se till att du har möjlighet att fokusera på utbildningen under hela perioden innan du ansöker. Du kommer att få detaljerad kursinformation utskickad vid anmälan.

Teori och praktik

Ur innehållet

 • Regler som styr bevakning av enskild person för dennes skydd
  Juridik och kravställningar
 • Arbetsetik och moral
  Integritet, förtroende och sekretess
 • Risk- och hotbildsanalys
  Att genomföra och veta när polis ska kontaktas
 • Förarutbildning
  Trafiklagstiftning och bilkörning
 • Konflikthantering och självskydd
  förebygg, förhindra eller minimera skada vid angrepp
 • Akutsjukvård
  ABCDE och grundläggande HLR
 • Taktiskt uppträdande
  Hur genomföra i praktiken
 • Avrapportering och dokumentation
  Rapportera och dokumentera under och efter uppdrag
 • Samverkan med polis
  Samverkan och informationsutbyte med polisen
 • Praktisk övning
  Sammanfattande övningar med full uppdragsprofil
 • Skriftligt och praktiskt prov

Dina instruktörer har mångårig erfarenhet från militär, polisiär och bevakningsföretagsverksamhet gällande personskydd. De är alla godkända av Länsstyrelsen i Stockholm och Polismyndigheten som instruktörer inom respektive ämne.

Så här söker du

Pris

 • Privatperson, 60 000kr
  Onlinedelar, praktik, kurslitteratur och fika ingår
 • Företagsbeställningar, kontakta oss för mer information
 • Är du som privatperson aktiv inom en frivillig försvarsorganisation så erbjuder vi dig 20% rabatt på kursavgiften. Ange detta i ansökan eller kontakta oss för mer information.

Antagningskrav

 • Godkänd fullständig väktarutbildning (VU 1 & 2)
 • Behörig att utföra arbete som väktare i dagsläget, eventuella fortbildningar genomförda
 • Utfört bevakning i minst två år
 • Svenskakunskaper som medger utförande av arbete med tolkning av juridiska förutsättningar och samverkan med polis
 • SRS bedömning utifrån ansökningshandlingar

Ansökningsgång

 • Ladda ner ner, fyll i och signera ansökningshandlingen nedan
 • Begär utdrag ur belastningsregistret
 • Ansök önskad kurs på den här sidan
  Bifoga scannad ansökningshandling med intyg och utdraget ur belastningsregistret

SRS PskV Anmälan

      

 

PMFS 2017:10 FAP 573-1