Säkerhetstjänst

Tjänster

SRS erbjuder anpassade helhetslösningar baserade på Security Risk Management (SRM). Vårt breda tjänsteutbud garanterar att vi kan stötta er i den säkerhetsutmaning som just er organisation står inför. Både i Sverige och internationellt.

SRS Alert

Den mobila applikationen som ger er säkerhet hemma och vid resa.

  • Säkerhetsråd
  • Larmknapp
  • Geo-positionering

SRS. Er säkerhetspartner.

Ett säkerhetsbolag
att lita på.