Highfield Level 3 International Certficate in Close Protection

SRS Close Protection Operative

Din startpunkt för en karriär inom personsäkerhet och personskydd, nationellt och internationellt. En av marknadens mest omfattande grundutbildningar med internationell certifiering.

 

Internationellt certifierad personskyddsoperatör

Om utbildningen

SRS erbjuder en av marknadens mest omfattande grundutbildningar inom personskydd med internationell certifiering. Som enda nordiska, av Highfield Qualifications, auktoriserade utbildningscenter inom personskydd leder godkänt genomförande till det internationellt erkända certifikatet Highfield L3 International Certficate in Close Protection. Detta ger dig en startpunkt för att kunna jobba med personskydd internationellt och personsäkerhetsarbete nationellt.

Din uppgift är att säkerställa individens trygghet och handlingsfrihet utifrån dennes förutsättningar.

 • Utbildningen är 4 veckor lång och omfattar två veckor med teori online följt av två veckors praktisk träning.
 • Online 2 veckor. Du löser teoretiska uppgifter med stöd av kursbok, videos, SRS metodanvisningar med mera.
 • Praktik 2 veckor. Praktisk tillämpning av teorin och övningar.
  Teorin online måste vara genomförd för att få påbörja praktiken.
 • Examination sker genom skriftligt prov på engelska och praktiska tester.

Kursen är mycket krävande. Både intensiva teoretiska studier online hemma och praktiska veckor som sker utan lediga dagar. Se till att du har möjlighet att fokusera på utbildningen under hela perioden innan du ansöker. Du kommer att få detaljerad kursinformation utskickad efter anmälan.

 

Teori och praktik

Ur innehållet

 • Roles & responsibilities of the CPO
  Grunderna och de juridiska förutsättningarna
 • Threat Assessment & Risk Management
  Identifiera och planera för aktuella hot
 • Operational planning & execution
  Planera och genomför ett uppdrag
 • Close Protection reconnaissance
  Rekognosera vägar och utrymmen
 • Anti & Counter-Surveillance
  Undvik fientlig övervakning
 • Venue & residence security
  Säkerställ säkra uppträdanden och ett säkert boende
 • Interpersonal skills
  Anpassa ditt uppträdande utifrån situation
 • Vehicle operations & driving
  Säker och trygg körning
 • Search techniques
  Sök igenom personer, fordon och utrymmen
 • Conflict Management
  Förebygg, de-eskalera och hantera hotfulla situationer

Dina instruktörer har mångårig nationell och internationell erfarenhet från militär, polisiär och näringslivsverksamhet gällande personskydd. De är godkända instruktörer av svenska Länsstyrelsen och brittiska Highfield Qualifications för personskydd, vapen, självskydd med mera.

Så här söker du

Pris

 • Privatperson, 50 000kr inkl. moms
 • Företagsbeställningar, kontakta oss för mer information
 • Är du som privatperson aktiv inom en frivillig försvarsorganisation så erbjuder vi dig 20% rabatt på kursavgiften. Ange detta i ansökan eller kontakta oss för mer information.

Förkunskapskrav

 • 18 år gammal när kursen påbörjas
 • Goda kunskaper i engelska. Mycket av kurslitteraturen och de teoretiska proven är på engelska
 • SRS bedömning utifrån ansökningshandlingar

Ansökningsgång

 • Ladda ner ansökningsformulär nedan och fyll i
 • Beställ utdrag ur belastningsregistret hos polisen
 • Ansök kurs med ledig plats till höger
  Du ska bifoga underskriven ansökningshandling och utdrag ur belastningsregistret

SRS CPO (Int) Application

Så här söker du

Vanliga frågor

Är detta ”SIA-kursen”?

Detta är en av de mest missförstådda delarna kring personskyddsutbildning i Europa och hur den saluförs av olika utbildningsföretag.
Nej detta är inte den brittiska certifieringen som gör att du kan söka den brittiska licensen för arbete med personskydd i Storbritannien.
SRS har ackreditering att genomföra den kursen. Vi har dock efter dess utveckling och Brexit valt att erbjuda den här internationella versionen till privatpersoner istället. Detta då den ger 99% av alla deltagare en mer relevant certifiering både billigare och utan en omfattande brittisk administration för den enskilde.

I korthet så kan den s.k. ”SIA-kursen” sammanfattas med att den endast, tillsammans med en av brittiska Security Industry Authoritys (SIA) godkänd sjukvårdsutbildning, ger möjlighet för den enskilde att ansöka om SIAs frontline license in Close Protection. Detta sköts helt av den enskilde själv efter genomförd utbildning och kräver bland annat att denne har arbetstillstånd i Storbritannien. Detta då licensen ger den enskilde rätt att jobba med personskydd endast i Storbritannien. Det finns inga ”internationella licenser” som ger dig juridiska rättigheter att jobba med personskydd var du vill.

Kan den här kursen omvandlas till den svenska för personskyddsväktare enligt FAP 573-1?

Nej. Det var tidigare möjligt att enligt regelverket omvandla en SIA-licens enligt ovan om man hade den godkända väktarerfarenheten som krävs enligt FAP 573-1. Detta ansöktes om hos Länsstyrelsen av den enskilde. Efter Brexit är dock detta inte möjligt då godkännande för liknande utbildning endast gäller för licenser och certifieringar utfärdade av medlemsländer i EU och EES.

Ingår vapentjänst i kursen?

Nej. Detta är en grundkurs för personskydd med fokus på att ge deltagaren de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att påbörja sin karriär inom personsäkerhet. Beväpnat personskydd är en påbyggnadsutbildning när du lärt dig grunderna och förhoppningsvis skaffat dig erfarenhet inom området. I Sverige sker nästan aldrig beväpnat personskydd av bevakningsföretag då dessa hotnivåer generellt är polisens ansvar. Alla nationer har egna lagar som styr detta. Om man vill jobba med högrisk utomlands så är ofta vapenutbildning ett krav och då är vår påbyggnadsutbildning SRS High Risk Close Protection (SRS HRCP) ett bra steg.

Kan jag genomföra den på avbetalning?

Nej. SRS har i dagsläget inte möjlighet att lägga upp avbetalningslösningar för enskilda.