Bakgrunds-
kontroller

Trygga er personalförsörjning och skydda er verksamhet.
Vi levererar skräddarsydda bakgrundskontroller.
Enkelt, tryggt och effektivt.

Bakgrundskontroller för trygga och framgångsrika arbetsplatser.

Kvalitetssäkring & riskminimering

Rekryteringsprocessen är en av de absolut viktigaste i er organisation. Med våra bakgrundskontroller kvalitetssäkrar vi er personalförsörjning genom att verifiera att kandidatens uppgifter är korrekta och att eventuella riskindikatorer är klarlagda inför en kommande tillsättning.

Med bakgrundskontroller minimerar ni risken för kostsamma felrekryteringar. Ni skyddar er verksamhet, skapar kvalitativa och ärliga rekryteringsprocesser och skapar tryggare arbetsplatser för era medarbetare och kunder.

SRS har mångårig erfarenhet av att utföra anpassade bakgrundskontroller inom privat och offentlig sektor. Vi hjälper er med skräddarsydda lösningar anpassade efter er organisation i Sverige och utomlands.

Vi skräddarsyr bakgrundskontroller efter era behov

SRS anser att bakgrundskontroller bör vara ändamålsenliga och stå i proportion till den tilltänkta tjänsten. Befattningar som utgör större risk för er verksamhet motiverar utförligare kontroller och tvärt om. Vi skräddarsyr därför innehållet och omfattningen utifrån relevanta risker. Som resultat får ni proportionerliga och kostnadseffektiva kontroller för era befattningar.

Vi erbjuder er skräddarsydda lösningar enkelt, tryggt och effektivt.

  • Steg 1. Befattningsanalys

  • Genomgång av relevanta befattningar och vilken exponering rollerna medför.

 
  • Steg 2. Riskbedömning

  • Identifiering av relevanta risker utifrån befattning-, bransch- och företagsspecifika förutsättningar.

 
  • Steg 3. Skräddarsydda lösningar

  • Paketering av skräddarsydda lösningar utifrån identifierade risker och önskemål för respektive befattning.

 
  • Steg 4. Uppföljning och anpassning

  • Anpassning av befintliga lösningar eller förslag på nya lösningar allt eftersom era behov förändras.

 

Kvalitativa kontroller enkelt, tryggt och effektivt

Kvalitativa kontroller enkelt, tryggt och effektivt
Med SRS mångåriga erfarenhet får ni professionell och oberoende kvalitetssäkring enkelt, tryggt och effektivt.

Kvalitativa rapporter
Information inhämtas från öppna källor och analyseras utifrån tilltänkt tjänst. Risker identifieras utifrån förutbestämda riktlinjer för en objektiv bedömning. Rapporter levereras med rekommendation om fortsatt hantering. Support och rådgivning via telefon och epost.

Enkla och effektiva leveranser
Rapporterna beställs och levereras enkelt och säkert via vår portal Horizon Bakgrundskontroller. Vi tillhandahåller koncernövergripande lösningar som ger er kontroll över era beställningsflöden.

Trygga processer
Våra processer är förenliga med Dataskyddsförordningen (GDPR). Rapporterna lagras säkert och raderas efter en förutbestämd tid efter leverans.  Kandidatens integritet är viktig för oss och en transparent kommunikation medför en positiv kandidatupplevelse.  Vi inhämtar alltid samtycke från kandidaten innan en bakgrundskontroll genomförs.

Vi finns med er hela vägen med råd och stöd. Så att ni kan vara trygga i att ni tar rätt beslut.

Kontakta oss, så leder vi er rätt.

Behöver er organisation hjälp med bakgrundskontroller?

Pär Wedin
Head of Investigations

screening[a]srsgroup.se