Bakgrunds-
kontroller

Organisationers framgång bygger på att man lyckas anställa rätt medarbetare. Att identifiera rätt kollegor är grundläggande för en framgångsrik verksamhet. Säkerställ att det inte finns några oklarheter kring potentiella medarbetare med hjälp av våra bakgrundskontroller.

Bakgrundskontroller för trygga och framgångsrika team.

Riskminimering & kvalitetssäkring

Bakgrundskontroller syftar till att bekräfta att det inte finns några identifierbara riskindikatorer, så kallade röda flaggor, med anställda som kommer att ingå i eller ha påverkan på er organisation.

De vanligaste anledningarna till att en bakgrundskontroll utförs är för att kvalitetssäkra personal vid nyanställning eller på grund av lagkrav såsom säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och för att undvika onödiga överraskningar i samband med en IPO. Korrekt genomförda kontroller säkerställer, så långt som möjligt, att alla individer och företag i er organisations närhet går att lita på. I alla lägen.

Bakgrundskontrollstjänster

SRS har mångårig erfarenhet av att genomföra bakgrundskontroller inom privat och offentlig sektor. Vi tillhandahåller koncernövergripande lösningar och levererar såväl anpassade som standardiserade kontroller av individer och företag.

Individ Sverige

Säkerställ regelefterlevnad och välj rätt personer. SRS bakgrundskontroller stödjer er i rekryteringsprocessen genom att kvalitetssäkra kandidater och förhindra de oönskade konsekvenser som en felrekrytering innebär. Våra bakgrundskontroller kan alltid anpassas för att möta regulatoriska krav och er organisations specifika behov. SRS erbjuder olika nivåer av kontroller anpassade till olika typer av befattningar.

Individ Internationellt

Kompetens och talang har inga gränser. SRS erfarna analytiker genomför bakgrundskontroller i alla skandinaviska länder. Vi har ett väletablerat nätverk av globala och lokala partners, med en geografisk täckning på över 240 länder. Detta säkerställer effektiv informationsinhämtning samt regelefterlevnad i varje jurisdiktion där personuppgifter hanteras.
  1. Individ Sverige
  2. Individ Internationellt

Kvalitativa kontroller med SRS

SRS har mångårig erfarenhet av bakgrundskontroller och är vana vid att ta fram anpassade lösningar för komplexa situationer.

Individen i fokus
SRS rutiner är anpassade för att leva upp till samtliga krav som finns i Dataskyddsförordningen (GDPR). Samtycke inhämtas alltid innan bakgrundskontroll genomförs och all information hos SRS raderas en förutbestämd tid efter leverans till beställaren. Vi har en aktiv omvärldsanalys inom relevanta lagstiftningsområden, anpassar oss kontinuerligt efter nya riktlinjer och arbetar med full transparens mot individen.

Kundanpassning och kvalitet
SRS erfarna analytiker hjälper er välja den nivå av kontroll som matchar den aktuella befattningen. Vi skräddarsyr även inriktning utifrån kund- eller uppdragsspecifika ingångsvärden. Våra analytiker använder sig av förutbestämda riktlinjer för rapportering av riskindikatorer, för att undvika subjektivitet i rapporteringen. Och för att ni som beställare ska veta hur vi arbetar.

Effektiv leverans
SRS garanterar en effektiv leverans med integrerad kvalitetssäkring och förutbestämda leveranstider genom vår webbaserade plattform.

Vi finns med er hela vägen med råd och stöd. Så att ni kan vara trygga i att ni tar rätt beslut.

Scandinavian Risk Solutions.

Behöver er organisation hjälp med bakgrundskontroller?

Kontakta oss, så leder vi er rätt.