Bakgrundskontroller

Trygga er personalförsörjning och skydda er verksamhet.
Vi levererar skräddarsydda bakgrundskontroller.
Enkelt, tryggt och effektivt.

Bakgrundskontroller för trygga och framgångsrika arbetsplatser.

Kvalitetssäkring & riskminimering

Våra bakgrundskontroller kvalitetssäkrar er personalförsörjning genom att verifiera kandidatens bakgrund och klarlägga eventuella riskindikatorer inför en kommande tillsättning.

Med bakgrundskontroller minimerar ni risken för kostsamma felrekryteringar. Ni skyddar er verksamhet, samt skapar kvalitativa, ärliga rekryteringsprocesser och tryggare arbetsplatser för era medarbetare och kunder.

SRS har mångårig erfarenhet av att utföra anpassade bakgrundskontroller inom privat och offentlig sektor. Vi hjälper er med skräddarsydda lösningar anpassade efter er organisation i Sverige och utomlands.

Enkelt, tryggt och effektivt

Kvalitativa kontroller
Information inhämtas från öppna källor och analyseras utifrån tilltänkt tjänst. Risker identifieras utifrån förutbestämda riktlinjer för en objektiv bedömning. Rapporter levereras med rekommendation om fortsatt hantering.

Enkla och effektiva leveranser
Rapporterna beställs och levereras enkelt och säkert via vår portal Horizon Bakgrundskontroller. Vi tillhandahåller koncernövergripande lösningar som ger er kontroll över era beställningsflöden. Support och rådgivning erbjuds via telefon och epost.

Trygga processer
Våra processer är förenliga med Dataskyddsförordningen (GDPR). Rapporterna lagras säkert och raderas efter en förutbestämd tid efter leverans.  Kandidatens integritet är viktig för oss och en transparent kommunikation medför en positiv kandidatupplevelse. Vi inhämtar därför alltid godkännande från kandidaten innan en bakgrundskontroll genomförs.

Vi finns med er hela vägen med råd och stöd. Så att ni kan vara trygga i att ni tar rätt beslut.

Vi skräddarsyr bakgrundskontroller efter era behov

Bakgrundskontroller bör vara ändamålsenliga och stå i proportion till den tilltänkta tjänsten. Befattningar som utgör större risk för er verksamhet motiverar utförligare kontroller och tvärtom. Vi skräddarsyr därför innehållet och omfattningen utifrån relevanta risker. Resultatet blir proportionerliga och kostnadseffektiva kontroller för era befattningar

Vi erbjuder er skräddarsydda lösningar enkelt, tryggt och effektivt.

Befattningsanalys

Genomgång av relevanta befattningar och vilken exponering rollerna medför.

Riskbedömning

Identifiering av relevanta risker utifrån befattning-, bransch- och företagsspecifika förutsättningar

Skräddarsydda lösningar

Paketering av skräddarsydda lösningar utifrån identifierade risker och önskemål för respektive befattning.

Uppföljning och anpassning

Anpassning av befintliga lösningar eller förslag på nya lösningar allt eftersom era behov förändras
  1. Steg 1
  2. Steg 2
  3. Steg 3
  4. Steg 4

Behöver er organisation hjälp med bakgrundskontroller?