Tillsammans utvecklar vi säkerhetsbranschen.

Välkommen till din nya karriär!

Lockas du av en karriär inom den privata säkerhetsbranschen? Vi letar ständigt efter branschens mest kompetenta och professionella individer som verkar enligt en human och etisk värdegrund. Vi rekryterar löpande till vår egen verksamhet samt för kunders räkning. Tillsammans utvecklar vi säkerhetsbranschen nationellt och internationellt. Välkommen till att bli en del av SRS nätverk! 

Vad kan vi erbjuda dig?

I SRS finner du ett ledande tjänstebolag inom säkerhetsbranschen vars främsta tillgång är personalen. Vår samlade bredd och erfarenhet utgör vår spetskompetens. För att bidra till en positiv samhällsutveckling och spegla vår globala kundbredd verkar vi för jämställdhet genom att attrahera och rekrytera en mångfald av olika individer.

SRS:s konsulter och nätverk utgör en kraftfull blandning av internationellt erfarna säkerhetsoperatörer, civila säkerhetsexperter och akademiska specialister. Olikheter skapar möjligheter och nytänkande. Det ser vi tydligt på SRS. Tillsammans skapar vi en dynamisk arbetsmiljö – där nya perspektiv, idéer och lösningar tillkommer varje dag. Detta genererar förbättrade tjänster till våra kunder och samarbetspartners och möjliggör en självverkande arbetsplats.

Vilka är dina blivande kollegor?

På SRS arbetar de bästa i säkerhetsbranschen. Vi har alla olika professionell bakgrund: försvarsmaktens specialförband, personsskyddsgrupp, säkerhetspolisen, underrättelsetjänsten, internationella livvaktsbolag, it-säkerhetsindustrin och näringslivet. Högt värderade färdigheter på SRS inkluderar, utöver ett brinnande intresse för säkerhet, flerspråkighet, multikulturell arbetslivserfarenhet, kommersiell och analytisk inriktning samt en god problemlösningsförmåga.

SRS har som mål att alltid ligga steget före och överträffa våra kunders förväntningar. Detta, i kombination med ett ovillkorligt krav på högsta etik och moral i allt vi gör, är grunden för vårt löfte:

Att arbeta på SRS

People to Trust

Att arbeta på SRS innebär att stå upp för humana värderingar, i tjänsten såväl som privat. Vårt fokus på människors lika värde gör att våra uppdragsgivare har tillit till oss – och att vi på SRS har tillit till varandra. Arbetet kräver högsta kvalité, flexibilitet och uthållighet, vilket vi använder som en drivkraft. Vi har tuffa krav och höga förväntningar på dig och förväntar oss att du har detsamma om oss.

Family First

Varje enskild person hos oss är viktig. Därför lägger vi stor vikt vid att du ska trivas, utvecklas och vara delaktig i vår gemenskap. Hos oss får du en arbetsplats där privatliv och yrkesliv går hand i hand. För SRS är alla viktiga.

Lead Yourself

Vi tror på individens förmåga att förändra och utvecklas. Därför erbjuder vi en arbetsplats du kan vara med och forma. Där var och en tar ansvar, motiveras av att samarbeta och tror på en dynamisk arbetsplats där alla bidrar till utveckling och förbättring. Därför ställer vi också höga krav på dig som medarbetare. Vi förväntar oss att du arbetar självständigt, att du tar stort ansvar och kan leda ditt egna arbete utifrån SRS ramverk och värderingar.  Tillsammans utvecklar vi vår verksamhet.

Opportunities & Growth

Vi tar tillvara på din kompetens och skapar förutsättningar för dig att kunna utvecklas. Du får en arbetsplats som erbjuder vidareutbildning och varierande utmaningar i säkerhetsbranschen. Tillsammans skapar vi nya möjligheter för dig.
  1. People to Trust
  2. Family First
  3. Lead Yourself
  4. Opportunities & Growth

SRS. Er säkerhetspartner.

Ett säkerhetsbolag
att lita på.

I enlighet med GDPR kan vi inte hantera ansökningar via mail. Ansök här