Personsäkerhet för privatpersoner

Personsäkerhetsprogrammet

Personsäkerhetsprogrammet

SRS Personsäkerhetsprogrammet är en individuell riskbaserad säkerhetsanalys som grundar sig på en säkerhetsintervju, exponeringskontroll och säkerhetsbesiktning av bostad. Bedömningen och rekommenderade åtgärder presenteras sedan i rapportform under ett personligt möte då också en anpassad personsäkerhetsutbildning genomförs med familjen.

Efter genomfört program tar vi fram ett förslag på ett anpassat säkerhetsupplägg som lämpar sig för familjen. Det kan t.ex. inkludera   trygghetsrondering, jour- och larmstöd, tracker, skyddsspaning, platsbevakning, resesäkerhet, etc.

Säkerhetsintervju
SRS säkerhetsintervju fokuserar på att gör en bedömning av familjens säkerhetsmedvetenhet och riskacceptans. Vi ställer ett antal frågor kring familjens liv, vardag och inställningen till trygghet och säkerhet i stort.

Exponeringskontroll
SRS exponeringskontroll kartlägger sårbarheter avseende exponering på internet.  Syftet är att identifiera vilken information om familjen en utomstående person med enkla medel kan hitta i öppna källor och vilka slutsatser som kan dras utifrån den informationen. Kontrollen inkluderar sökmotorer, myndighetsregister, sociala medier, internetforum etc. Även kontroll av läckta lösenord kopplade till familjens mailadresser på dark web ingår.

Säkerhetsöversyn
SRS säkerhetsöversyn inkluderar en genomgång av befintliga säkerhetsåtgärder avseende bostadens tekniska och fysiska skydd i syfte att identifiera bostadens eventuella sårbarheter. Vid översynen säkerställs att det finns ett genomgående tänk avseende de säkerhetshöjande åtgärderna för bostaden. Målet är att hitta en nivå som hjälper familjen att känna sig trygga och som ökar den faktiska säkerheten för familjen genom att motverka att familjen utsätts för brott och andra incidenter i och kring bostaden.

Personsäkerhetsutbildning
Samtlig information sammanställs i en riskbaserad säkerhetsanalys som presenteras för familjen. Återrapporteringen kan ske i delar alternativt som en summering i samband med att en personsäkerhetsgenomgång genomförs med familjen. Detta blir ett utbildningstillfälle där vi lyfter frågor som ökar medvetenheten och kunskapen hos familjen kring vanliga risker och brott.

Övriga tjänster för privatpersoner

Vill du veta mer?

Kontakta oss, så leder vi er rätt.