Försvarsmakten FM 2021-16556

Personskyddsprogram för Försvarsmakten

Ett unikt program för anställda i Försvarsmakten.
Certifierad personskyddsoperatör för nationella och internationella sammanhang.

Certfierad civil personskyddsoperatör

Om programmet

Inom ramen för SRS samarbetsförklaring med Försvarsmakten har du som försvarsmaktsanställd möjlighet att genomföra en anpassad utbildning inom personskydd. Om ditt deltagande blir godkänt av din arbetsgivare så finansierar Försvarsmakten programavgifterna med lokala omställningsmedel (LOM).

Programmet är unikt i sin utformning och ger dig en av de mest omfattande grundläggande personskyddsutbildningarna som finns på marknaden idag. Detta ger dig mycket goda möjligheter för anställning inom personsäkerhet både nationellt och internationellt. Bland annat så ingår två internationellt erkända certifieringar vid godkänt genomförande. Certifierande organisation är Highfield Qualifications som är en av världens mest respekterade inom detta område.

Programmet genomförs över ett år, är sammanlagt 10 veckor långt och uppdelat på 6 kurser. Du hittar en fullständig utbildningsplan och alla kursdatum att ladda ner nedan.

Viktiga ingångsvärden:

 • Det är din lokala arbetsgivare som ger godkänt för deltagande
 • Utbildningen med all information om pris och förutsättningar ligger upplagd i LOM-katalogen på PRIO
 • Du måste ha detta godkännande när du anmäler deltagande till SRS

Är du som privatperson aktiv inom en frivillig försvarsorganisation se våra förmånliga erbjudanden på respektive kurssida.

Genomförs i redovisad ordning

Ingående kurser

Programmet genomförs som sex delkurser under ett år sammanhållna i SRS utbildningsportal online. Upplägget ger dig en tydlig överblick, tillgång till underlag i form av kurslitteratur med instuderingsuppgifter mellan kurserna och samverkan med kurskamrater och instruktörer genom hela programmet.

 • Close Protection Medical (CPM)
  1 vecka livsuppehållande första hjälpen.
 • Close Protection Operative (CPO)
  Grundkurs personskydd. 2 veckor praktisk träning.
  Internationell certifiering.
 • Close Protection Apprentice (CPA)
  1 vecka fördjupning inom privat personskydd i svenska förhållanden.
 • High Risk Close Protection (HRCP)
  1 vecka fördjupning vapen och självskydd för personskydd i svenska och internationella förhållanden.
 • Corporate Executive Protection (CEP)
  1 vecka tillämpad övning i personskydd i näringslivssammanhang.
 • Close Protection Coordinator (COO)
  1 vecka praktisk tillämpning av planering, ledning och uppföljning av personskydd i näringslivssammanhang.

Dina instruktörer har mångårig nationell och internationell erfarenhet från militär, polisiär och näringslivsverksamhet gällande personskydd. De är även godkända instruktörer av svenska Länsstyrelsen och brittiska Highfield Qualifications för personskydd, vapen, självskydd med mera.

Kurslitteraturen utgörs av filmer, dokument och boken “Close Protection, a closer observation of the protection equation” av Richard J Aitch.

Det är din arbetsgivare som godkänner ditt deltagande

Så här söker du

Ingen bindande anmälan får genomföras innan din LOM-ansökan är godkänd och inköpsenheten har hanterat din kundvagn.

Avtalsfakta

 • Avtalet gäller främst LOM-ansökningar, för mer information gå in på “Lokala omställningsmedel (LOM)” på mil.se.
 • Kontraktsnummer i PRIO: 4800002122.
 • Produktkategori/Varugrupp: 140040400 (Övriga utbildningar).
 • Inköpskanal: Katalog.

Ansökningsgång

 • Ladda ner utbildningsplanen och aktuella datum nedan.
 • Kontrollera datumen med din vardag och din enhets verksamhet.
 • Kontrollera möjligheterna att få genomföra programmet med din chef och personalfunktion (motsvarande).
 • Kontrollera lediga platser för önskad programstart med SRS.
 • Ansök genom ansökningsfunktionen på den här sidan. Glöm inte att bifoga angivna ansökningshandlingar.

SRS PskP FM Utbildningsplan FM2021-16556

SRS PskP FM Datum 2023-25 FM2021-16556

SRS PskP FM Anmälan FM2021-16556

 

 

highfield qualifications international approved centre logo