Bakgrunds-
kontroller & IDD

Organisationers framgång bygger på rätt medarbetare och affärssamarbeten. Att identifiera rätt kollegor, tillförlitliga partners och att bygga effektiva samarbeten är grundläggande för en framgångsrik verksamhet. Säkerställ att det inte finns några oklarheter kring potentiella medarbetare och få insikt i vilka företag ni gör affärer med. Med hjälp av våra bakgrundskontroller.

Bakgrundskontroller för trygga och framgångsrika samarbeten.

Riskminimering & kvalitetssäkring

Bakgrundskontroller syftar till att bekräfta att det inte finns några identifierbara riskindikatorer, så kallade röda flaggor, med individer eller affärspartners som kommer ingå i eller ha påverkan på er organisation.

De vanligaste anledningarna till att en bakgrundskontroll utförs är för att kvalitetssäkra personal vid nyanställning eller på grund av lagkrav såsom säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och för att undvika onödiga överraskningar i samband med en IPO. En Integrity Due Diligence (IDD) utförs främst för är att säkerställa att en affärspartner är tillförlitlig, utesluta eventuella ryktesrisker förknippade med aktören och dess företrädare samt reducera risken för korruption. Även innan en organisation ingår i partnerskap, nära samarbeten eller slås samman med ett annat företag är en grundlig kontroll att rekommendera före det att avtal undertecknas.

Korrekt genomförda kontroller säkerställer, så långt som möjligt, att alla individer och företag i er organisations närhet går att lita på. I alla lägen.

Tjänster inom Bakgrundskontroll
& Integrity Due Diligence

SRS har mångårig erfarenhet av att genomföra bakgrundskontroller inom privat och offentlig sektor. Vi tillhandahåller koncernövergripande lösningar och levererar såväl anpassade som standardiserade kontroller av individer och företag.

Individ Sverige

Säkerställ regelefterlevnad och välj rätt personer. SRS bakgrundskontroller stödjer er i rekryteringsprocessen genom att kvalitetssäkra kandidater och förhindra de oönskade konsekvenser som en felrekrytering innebär. Våra bakgrundskontroller kan alltid anpassas för att möta regulatoriska krav och er organisations specifika behov. SRS erbjuder olika nivåer av kontroller anpassade till olika typer av befattningar.

Individ Internationellt

Kompetens och talang har inga gränser. SRS erfarna analytiker genomför bakgrundskontroller i alla skandinaviska länder. Vi har ett väletablerat nätverk av globala och lokala partners, med en geografisk täckning på över 240 länder. Detta säkerställer effektiv informationsinhämtning samt regelefterlevnad i varje jurisdiktion där personuppgifter hanteras.

IDD Företag

Minimera risker. SRS utför kontroller av företag i Sverige och utomlands inför bland annat affärssamarbeten, företagsförvärv och upphandling. En Integrity Due Diligence inleds alltid med en behovsanalys, som utförs i dialog med kund, för att bedöma lämplig omfattning av uppdraget. Våra företagskontroller genomlyser bolagsstrukturer inklusive bolagsföreträdare och nyckelpersoner, kartlägger finansiell bakgrund och ekonomiska intressen samt bolagskopplingar. Beroende på kundens behov inhämtar vi information från målbolaget, genomför intervjuer och platsbesök. Med SRS företagskontroller får er organisation ett väl underbyggt beslutsunderlag inför viktiga affärssamarbeten.
  1. Individ Sverige
  2. Individ Internationellt
  3. IDD Företag

Kvalitativa kontroller med SRS

SRS har mångårig erfarenhet av bakgrundskontroller och företagsutredningar, och är vana vid att ta fram anpassade lösningar för komplexa situationer.

Individen i fokus
SRS rutiner är anpassade för att leva upp till samtliga krav som finns i Dataskyddsförordningen (GDPR). Samtycke inhämtas alltid innan bakgrundskontroll genomförs och all information hos SRS raderas 96 timmar efter leverans till beställaren. Vi har en aktiv omvärldsanalys inom relevanta lagstiftningsområden, anpassar oss kontinuerligt efter nya riktlinjer och arbetar med full transparens mot individen.

Kundanpassning och kvalitet
SRS erfarna analytiker hjälper er välja den nivå av kontroll som matchar den aktuella befattningen. Vi skräddarsyr även inriktning utifrån kund- eller uppdragsspecifika ingångsvärden. Våra analytiker använder sig av förutbestämda riktlinjer för rapportering av riskindikatorer, för att undvika subjektivitet i rapporteringen. Och för att ni som beställare ska veta hur vi arbetar.

Effektiv leverans
SRS garanterar en effektiv leverans med integrerad kvalitetssäkring och förutbestämda leveranstider genom vår webbaserade plattform.

Vi finns med er hela vägen med råd och stöd. Så att ni kan vara trygga i att ni tar rätt beslut.

Scandinavian Risk Solutions.

Behöver er organisation hjälp med bakgrundskontroller?

Kontakta oss, så leder vi er rätt.