Välkommen till SRS för dig som är medlem vid DCC

SRS Security er exklusiva säkerhetspartner

Exklusivt erbjudande för alla medlemmar i Djursholms Country Club

SRS Security har länge haft lokal närvaro i Djursholm och vi finns tillgängliga i ert område dygnet runt med egen säkerhetspersonal och ronderande bil. I ett nära samarbete med Djursholms Country Club har vi tagit fram ett unikt säkerhetserbjudande till alla klubbmedlemmar.

  • Ett kostnadsfritt säkerhetssamtal där vi ser över era behov och önskemål av säkerhetshöjande åtgärder samt bidrar med praktiska råd och tips
  • Reducerad kostnad på SRS Personsäkerhetsprogram
  • Reducerad kostnad på säkerhetsoperatörer vid event som ni anordnar i klubbens lokaler

Dessutom får alla medlemmar som tecknar SRS Trygghetsrondering en personlig kontaktperson på SRS samt möjlighet till kostnadsfri omläggning till SRS Larmcentral inklusive larmrådgivning av SRS tekniker om så önskas.

 

 

För en tryggare vardag

Personsäkerhetstjänster

Personsäkerhetsprogram (PSP):
SRS Personsäkerhetsprogram säkerställer anpassade och förebyggande åtgärderför familjen. Programmet är en individuell riskbaserad säkerhetsanalys som grundar sig på en säkerhetsintervju, exponeringskontroll och säkerhetsbesiktning avbostad. Slutresultat och rekommenderade åtgärder presenteras i rapportform underett personligt möte, då också en personsäkerhetsutbildning genomförs för familjen.

Trygghetsrondering:
SRS trygghetsrondering erbjuder ett systematiskt och proaktivt säkerhetsstöd som kombinerar områdesbevakning, närvaro och tillsyn vid bostaden, larmrespons, tillgång till jourstöd samt snabba larm- och spårningsfunktioner.

SRS ALERT & SRS Jour (24/7):
SRS ALERT är en mobilapp som säkerställer positionering och larmfunktionalitet, samt tillhandahåller aktuella reseråd, säkerhetsläge, landriskbedömningar och incidentrapporter för ca 200 länder. Appen inkluderar en larmknapp som är kopplad direkt till SRS Jour (24/7). Jouren har dygnet runt beredskap och ger omedelbar rådgivning per telefon samt initierar akut assistans vid behov. Vid allvarliga händelser söker SRS kontakt med de användare som befinner sig i närheten av incidenten för att tillse att alla befinner sig i säkerhet.

Personskydd:
SRS auktoriserade personskyddsoperatörer säkerställer trygghet för skyddsperson(er) i form av skyddsspaning, personskyddsväktare, skyddsbil inkl. förare, säkerhetskoordinator med helhetsansvar för säkerheten vid t.ex. ett event eller en resa, både nationellt och internationellt.

För mer information: