Medarbetarporträtt - Marcus Wilche

”Kamratskapet var en stor del som gjorde att jag trivdes bra i Försvarsmakten. Den kamratskapen upplever jag också på SRS, och inte minst i Somalia där man är ett litet gäng som jobbar nära varandra under prövande omständigheter.”

Marcus har en bakgrund som soldat i Försvarsmakten och har sedan 2017 arbetat på SRS. Under åren som anställd hos SRS har Marcus gått från att arbeta helt operativt i Somalia till att idag arbeta heltid som Senior Security Consultant.

Marcus Wilches intresse för säkerhet har vuxit sig ännu starkare sedan han började jobba på SRS. Innan han blev en del av SRS-teamet i början av 2017 arbetade han inom Försvarsmakten. Hans första anställning hos Försvarsmakten var inför en mission till Kosovo 2008 och mellan 2011-2014 arbetade Marcus på P7 och genomförde tre insatser till Afghanistan, något som givit Marcus färdigheter till sina olika roller hos SRS Security – från Close Protection Officer till Senior Security Consultant.

Marcus var inne på sitt sista studieår när en tidigare kollega från Försvarsmakten hörde av sig och frågade om han var intresserad av ett jobb i Afrika. Det rörde sig om en anställning på SRS med jobb inom personskydd i Somalia till en av bolagets diplomat-klienter. Marcus berättar att detta lät intressant och att erbjudandet kom bra i tiden.

”Givet att erbjudandet kom rätt bra i tiden kunde jag avsluta mina studier och sedan påbörja utbildningen inför mitt kommande jobb. Ett av skälen till att jag tackade ja till erbjudandet var att jag hörde mig för bland tidigare kollegor och fick uteslutande positiva besked. Därtill uppfattade jag rekryteringsprocessen som professionell och bolaget som seriöst och med integritet”.

Marcus tackade ja till erbjudandet och fick åka till Polen för att genomföra en personskyddsutbildning som SRS höll i. Efter utbildningen reste han ner till Somalia för första gången och arbetade i cirka 2 år som Close Protection Officer. Marcus beskriver denna tid som väldigt lärorik och intensiv med mycket resor runt om i landet med många olika organisationer och uppgifter. Under tiden i Somalia blev Marcus tillfrågad om han ville vikariera som säkerhetsansvarig för en ambassad i Kenya. Vikariatet varade i några månader innan han återgick till Somalia och tog på sig ett nytt uppdrag som Säkerhetskoordinator. Tack vare sina tidigare erfarenheter av den operativa miljön och alla jobb nära flera myndigheter och biståndsorganisationer var Marcus perfekt att axla ansvaret för SRS övergripande verksamhet i landet.

”Vid denna tid hade jag arbetat utomlands i nästan tre år och kände att det var dags för mig att se mig om efter något nytt hemma i Sverige. Då blev jag erbjuden ett introduktionserbjudande i tre steg på SRS HQ i Stockholm”.

SRS personalorganisation är baserad på ett nivåsystem. Systemet skalas från nivå 1-5 var 1 är juniora befattningar och 5 är ledningsnivå. För att Marcus skulle lära sig den Svenska sidan av bolaget arbetade han under 5 månader på nivå 1 med ibland annat skyddsspaning och därefter i 4månader på nivå 2 som säkerhetskoordinator i Sverige.

”Dessa månader gav mig tid att både lära känna den svenska sidan av verksamheten, men också nya kollegor, dock var några av dom gamla sådana ifrån Somalia som hade gjort en liknande resa som jag själv gjorde”.

Efter cirka nio månader tillträdde Marcus tjänsten som Senior Security Consultant på SRS med inriktning främst mot personsäkerhet. SRS vill ge fler medarbetare denna chans och har tagit fram ”Operative Development Program” – ett program för att ge alla SRS medarbetare i Somalia en chans till professionell utveckling samt öka medarbetarnas karriärmöjligheter internationellt och nationellt. Målet är att främja intresset för personlig utveckling och öka livslängd inom organisationen.

”Nu har jag jobbat med detta i snart två år och måste säga att jag trivs väldigt väl. Kollegorna är naturligtvis en av de absolut största fördelarna med jobbet. Många har omfattande erfarenhet från myndigheter så som FM, SÄPO och Polisen. Vi har även kollegor som är framstående inom exempelvis bakgrundskontroller och IT vilket gör att man i princip alltid kan erbjuda kunden ett väldigt kvalificerat stöd”.

Vill du veta mer om hur SRS arbetar eller kanske till och med göra som Marcus och starta en karriär på SRS?

Kontakta SRS på mail@srsgroup.se eller läs mer här: www.srsgroup.se                 

Om SRS
SRS Security har sedan starten 2004 stöttat företag, myndigheter och privatpersoner med Security Risk Management. Nationellt såväl som internationellt, i alla typer av miljöer och risknivåer. Vårt främsta mål är att ni ska kunna göra ert jobb – tryggt och säkert. Oavsett vilka ni är och var i världen ni verkar. SRS arbetar proaktivt och långsiktigt för att förebygga säkerhetsrisker och hot mot människor och företag, deras tillgångar och intressen. Vi hjälper er även förebyggande samt stöttar er vid akuta incidenter, risker och hot. Tillsammans skapar vi de lösningar som passar just er och bidrar till er framgång.