Almedalen 2019

Almedalen är det största årligen återkommande eventet i Sverige där politik, näringsliv och civilsamhälle möts för att diskutera aktuella samhällsfrågor och utmaningar. För dig som deltagare har SRS har tagit fram ett erbjudande med fokus på din och din organisations säkerhet.

SRS arbetar under våren och försommaren 2019 med en hot- och riskbedömning inför Almedalsveckan. Rapporten behandlar aktuella hotaktörer och identifierade säkerhetsrisker samt ger rekommendationer avseende säkerhetshöjande åtgärder. Baserat på SRS rapport kan du som besökare och medverkande organisation vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder i god tid. Almedalsrapporten levereras vecka 24.

Före, under och efter Almedalsveckan bevakar SRS vad som skrivs i öppna källor, inklusive sociala medier, om eventet, de aktörer som närvarar, händelser som inträffar och utspel som genomförs. Bevakningen sker ur ett säkerhetsperspektiv och syftar till att ge tidig förvarning om potentiella säkerhetshot som kan beröra dig och din verksamhet. SRS kan skräddarsy bevakningen utifrån just era behov.

SRS kommer att ha personal på plats i Visby under hela eventet.

Kontakta oss gärna på telefonnummer 08-440 90 70 eller e-postadress mail@srsgroup.se för att diskutera vilket stöd er verksamhet behöver för att på ett säkert sätt uppnå era målsättningar med årets besök i Almedalen.