Bakgrundskontroller – naturligt inslag i framtidens rekrytering

_08A0915 - 72 DPI

Distansarbete har i kölvattnet av pandemin blivit det nya normaltillståndet. Tekniken som möjliggjort det har funnits sedan länge men pandemin har bekräftat att det även fungerar i praktiken. De moderna förutsättningarna för hur vi organiserar arbetet medför även nya möjligheter och risker för framtidens rekryteringsprocesser och bakgrundskontroller.

I och med att Covid-19 svepte in över landet följde restriktioner och nedstängningar. Företag och organisationer blev som en konsekvens tvungna att ställa in eller skjuta upp intervjuer och möten, samt låta sin personal att arbeta hemifrån.

Distansarbetet är här för att stanna
Som bekant befinner sig Sverige för tillfället i ett skede där samhället öppnas upp och restriktioner lättas. Flera företag har insett att klockan inte kan vridas tillbaka – distansarbetet är här för att stanna och det gäller att anpassa verksamheten enligt det nya arbetssättet, vars fördelar omfamnats av arbetskåren.

De anställda drar ned på sina personliga kostnader genom att slippa pendlingen till jobbet, de har mer tid på morgonen för ett kort träningspass eller en kopp kaffe i lugn och ro. Samtidigt upprätthålls gemenskapen och kamratskapen för kollegorna genom regelbundna konversationer via kanaler som Google Meet, Slack eller Zoom.

Gränslös rekrytering utan geografiska hinder
Vad innebär den nya arbetsverkligenheten för rekryteringen av arbetskraft? SRS bedömer det som sannolikt att traditionella anställningar framöver i ännu större utsträckning kommer kombineras med att kompetens tas in för specifika projekt. Eftersom den projektanställda kan arbeta helt remote från kontoret är den geografiska platsen inte längre en avgörande faktor eller krav vid en nyrekrytering.

Företag kan utan problem utföra intervjuer och anställa kandidater från var som helst i landet eller t.o.m. andra delar av världen. Fördelarna och möjligheterna är som sagt många men medför även stora risker att ta i beaktande.

Risker med distansrekrytering online
Mer arbetskraft på distans innebär att fler individer exponeras och kan påverka företagets tillgångar, personal och kunder. Det är exempelvis svårare att kontrollera att den anställde verkligen arbetar i företagets bästa intresse, inte orsakar ett dåligt rykte eller på annat sätt inverkar negativt på varumärket.

Hur vet jag att personen på andra sidan videosamtalet presenterar en korrekt och legitim bild av sig själv? Rekrytering i onlinemiljön gör dessvärre att oärliga jobbkandidater kan hitta fördelaktiga kryphål i ansökningsprocessen. Fabricering av akademiska meriter, arbetslivserfarenhet och annan kompetens är tyvärr inte ovanligt när dokument övergår i enbart filer.

Skydda organisationen – utför bakgrundskontroller
Lyckligtvis finns det ett effektivt sätt att säkerställa kvaliteten på era onlinebaserade rekryteringsprocesser. Genom anpassade bakgrundskontroller kan ni tryggt rekrytera en person för just er organisation med vetskap om att eventuella risker identifierats på förhand. Att noggrant granska kandidater inför en anställningsintervju bör vara ett obligatoriskt inslag för alla företag som nyanställer.

Grundsyftet med bakgrundskontroller är att omgående etablera ett fullständigt förtroende för de individer ni satsar på. Dina anställda är den viktigaste investeringen du kan göra. I slutändan kan därför en felrekrytering kosta företaget tid, pengar och anseende.

Betrakta alla anställda som varumärkesambassadörer. Med detta i åtanke blir du som arbetsgivare med rätta mer försiktig innan du bjuder in en ny person i teamet. Du är i slutändan trots allt ansvarig för deras beteende och handlingar.

Värna om din personal
Bakgrundskontroller görs inte enbart för att skydda ditt företag – det är även en nödvändig åtgärd för att skydda din personal. Som arbetsgivare har du ett ansvar att säkerställa att alla som på något sätt är knutna till organisationen skyddas från potentiella hot. Detta inkluderar all personal likväl som eventuella leverantörer. Med en bakgrundskontroller skapar du en ärlig rekryteringsprocess för alla inblandade kandidater och visar att er organisation tar er personalens säkerhet på allvar.

Bakgrundskontroller med SRS
Trygga organisationens framtida utveckling genom att låta oss hjälpa er att lokalisera rätt personer för uppgiften. SRS erbjuder stöd i rekryteringsprocessen och förhindrar oönskade konsekvenser som en felrekrytering kan medföra. Vi skräddarsyr våra bakgrundskontroller efter er organisations unika behov och regulatoriska krav.

SRS har beprövad erfarenhet av att implementera koncernövergripande lösningar, på nationell såväl som internationell nivå. Naturligtvis hanterar vi personuppgifter i enlighet med GDPR.

 

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss för mer information om hur vi kan hjälpa just er med bakgrundskontroller vid nyanställning.