Är ditt kontor avlyssnat?

_08A0181 - 72 DPI

Tekniken tar idag upp en stor del av våra liv och i takt med den snabba teknikutvecklingen upptäcks ständigt nya metoder för hotaktörer att stjäla information på.  Det är vanligt att företag har avancerade säkerhetssystem men tyvärr har spionverktyg idag blivit så tekniskt avancerade att ett säkerhetssystem kanske inte alltid räcker till.

För att upptäcka listigt dolda buggar krävs en grundlig svepning. Tack vare vår unika tjänst TSU (teknisk säkerhetsundersökning) och vår gedigna kunskap och erfarenhet kan vi hjälpa er mot vår tids tekniska hot.

Vad är en bugg?

En bugg är en term som används för att beskriva oväntade problem med maskinvara eller programvara. Tyvärr är det relativt enkelt att plantera en bugg/avlyssningsenhet. En gäst eller till och med någon anställd kan plantera buggar på ditt kontor för sina egna vinster eller någon annans räkning. Detta utgör naturligtvis en risk för företaget och skapar osäkerhet, särskilt när diskussioner av konfidentiell eller sekretessbelagd natur äger rum. Avlyssning kan gå till på många olika sätt – antingen genom fysisk närvaro eller genom tekniska lösningar. Kameror och mikrofoner kan göras oerhört små och enkelt byggas in i sladdar och enheter som kamoufleras till vanlig IT-utrustning.

Vad är en buggsvepning?

En buggsvepning är den vanliga termen för att beskriva vad som också kallas en teknisk övervakning eller TSU (teknisk säkerhetsundersökning). Det är en strukturerad sökning av ett område, lokal eller fordon för buggar / avlyssningenheter med både teknisk buggsvepningsutrustning och fysiska buggsökningsprocesser.

Efter en svepning av lokaler försäkrar vi oss om att ingen avlyssningsutrustning finns placerad i, eller i direkt anslutning till, utrymmet i fråga. Tjänsten kan genomföras innan ett möte ska äga rum eller efter att obehörig personal haft tillträde till lokalen. På så sätt kan vi hindra att konfidentiell information hamnar i fel händer. SRS erbjuder också TSU för fordon. Vi säkerställer att fordonet inte bär på främmande sändningsutrustning som är ditplacerad av en hotaktör i syfte att spåra fordonets position.

 Hur viktigt är en TSU svepning?

Om någon övervakar en organisation kan de bli medvetna om varje detalj, fakta, idé eller handling som pågår inom arbetsmiljön. Denna information kan användas mot organisationen i en hel del olika situationer så som upphovsrättsfall, bedrägeri eller stöld. Allt som plockas upp av avlyssningsenheter kan hota säkerheten och lämna organisationen i en mycket osäker position. Utöver de professionella riskerna kan de ha en allvarlig effekt på personalen.  De kan känna sig paranoida, oroliga och obekväma på sin arbetsplats. Vikten av en svepning kan inte betonas nog. 

 Om du misstänker att ditt kontor/hem är avlyssnat

Om du misstänker att ditt kontor är avlyssnat, måste du kontrollera dina kontorslokaler för dolda kameror, mikrofoner och en mängd andra avlyssningsverktyg som kan planteras på ditt kontor. Vi rekommenderar att genomföra regelbundna kontroller av lokalerna. Detta kan du göra själv:

Se dig omkring noga. Buggar kan som tidigare nämnt göras oerhört små och enkelt byggas in i andra enheter, på grund av detta kan de enkelt planteras in mitt framför ögonen utan att du inser att det du tittar på är en bugg. Se till att du känner igen alla enheter i lokalen.  Är du efter detta steg fortfarande osäker om ni är avlyssnade kan det vara en bra idé att ta in experthjälp.

 TSU med SRS

SRS TSU mot avlyssning är utformad för att stärka säkerheten av en organisation, fastighet eller fordon. Vi kommer noggrant att bedöma situationen, ge vår experthjälp där det behövs och eliminera hotet genom att genomföra vårt högt utvecklade TSU-svep. Den utgör en effektiv metod för att detektera och lokalisera dold avlyssningsutrustning eller spårsändare. Vårt professionella team med specialtekniker består av välutbildade övervaknings- och kontraövervakningsexperter och  är ensamma i sitt slag i Sverige vad gäller deras gedigna arbetserfarenhet, utbildning och certifiering i TSU.  De använder toppmodern utrustning och övervaknings motåtgärder för att upptäcka spionverktyg och buggar.

 

Är ni intresserade att veta mer? Kontakta oss på optek@srsgroup.se