Föreslagna förändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen

Idag, 25 maj, publicerades propositionen ”Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet (prop. 2020/21:194)” som föreslår ändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen. SRS affärsområdeschef för nationell säkerhet Martin Waern kommenterar propositionen:

”Förändringarna som föreslås är i stort sett de som föreslagits i Strömbergs betänkande och därmed ganska väntade. Man kan konstatera att det är ganska kort om tid till den 1 december då förändringarna föreslås träda i kraft. Jag rekommenderar därför alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att se över sitt säkerhetsskydd – inte minst för att undvika framtida sanktionsavgifter.”

I korthet innebär ändringarna bland annat:

  • Säkerhetsskyddschefer ska ha en mer framträdande roll i säkerhetsskyddsarbetet.
  • Verksamhetsutövare ska ingå säkerhetsskyddsavtal i fler situationer som innebär att en annan kan få tillgång till den säkerhetskänsliga verksamheten.
  • Verksamhetsutövare ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och pröva lämpligheten av utkontrakteringar och liknande förfaranden som kräver säkerhetsskyddsavtal.
  • Tillsynsmyndigheten får mandat att ta beslut om att vissa förfaranden inte får genomföras och även ingripa.
  • Tillsynsmyndigheterna får undersökningsbefogenheter och möjlighet att besluta om vitesförelägganden.

Berörs du av säkerhetsskydds lagstiftelsen? SRS är ert stöd för alla säkerhetsskyddsfrågor, oavsett hur långt ni kommit med införande och tillämpning. Vi har en mångårig och djup kunskap av säkerhetsskydd inom näringslivet, kritisk infrastruktur, Försvarsmakten och Regeringskansliet. Med den erfarenheten i ryggen erbjuder SRS unik spetskompetens inom säkerhetsskyddslagstiftningen.

Kontakta oss om du vill ha hjälp att se över din verksamhets säkerhetsskydd och göra en plan för hur ni kan uppnå efterlevnad av säkerhetsskyddslagstiftningen.

Läs mer här: Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet – Regeringen.se