Horizon Bakgrundskontroller är lanserad

bakgrundsbild2

Idag efterfrågar allt fler organisationer ett verktyg för bakgrundskontroller för att trygga sin personalförsörjning. SRS presenterar Bakgrundskontroller, den första produkten ut i Horizon.

SRS Horizon är vår nya kundportal som kommer att förenkla och effektivisera beställningar och leveranser av skräddarsydda bakgrundskontroller till våra kunder. 

SRS har mångårig erfarenhet av att erbjuda anpassade bakgrundskontroller till stora organisationer inom privat och offentlig sektor. Den nya portalen möjliggör en högre grad av kundanpassning med säkerställd effektivitet i genomförandet. Portalen är byggd för att förenkla och effektivisera för HR-partners och säkerhetschefer att genomföra bakgrundskontroller.

”Bakgrundskontroller är den första produkten av många att lanseras inom ramen för Horizon som är SRS portal för digitala säkerhetstjänster. Bakgrundskontroller i Horizon är ett tydligt exempel på framgången i att ha ett internt utvecklingsteam i nära samarbete med våra kunder. Det är tack vare våra kunder som varit med och kravställt arbetet från start som vi har lyckats bygga branschens just nu mest kapabla plattform”, säger Richard Larsson, Chief Technology Officer på SRS Security

Bakom portalen finns ett gediget arbete. Det har tagit över ett år att tillsammans med kunder, kollegor och experter utveckla den nya portalen. Av säkerhetsskäl och för framtida underhåll och vidareutveckling var det ett självklart val att utvecklingen skulle ske in-house av vårt egna utvecklingsteam. Utöver kundfokuset har mycket vikt lagts på att skapa en kvalitativ och säker tjänst anpassad efter GDPR.

”Med den nya portalen gör vi beställningsprocessen smidigare, minimerar tidskrävande flaskhalsar inom deras organisation och ökar möjligheten för våra kunder att skräddarsy kontroller anpassade efter deras verksamhet”, säger Pär Wedin, Manager för SRS Bakgrundskontroller.

SRS ser ett ökat behov av bakgrundskontroller då pandemin har gjort att allt fler organisationer väljer att rekrytera sin personal på distans. SRS ser det sannolikt att även vanliga anställningar kommer kombineras med kompetens som tas in för specifika projekt. När fler individer exponeras och ges möjlighet att påverka era tillgångar, personal och kunder uppstår risker. Med anpassade bakgrundskontroller kan ni rekrytera tryggt med vetskap om att eventuella risker identifierats på förhand.

Vill ni veta mer om vår nya portal och hur vi kan hjälpa er med bakgrundskontroller. Kontakta oss på screening@srsgroup.se