Ett samhälle fritt från våld

Idag är det internationella kvinnodagen och därför skulle vi vilja belysa vårt arbete med Unizon.

”Vi har ett unikt samarbete som innebär att SRS delar med sig av sin kunskap om säkerhet, trygghet och konflikthantering till Unizons 140 medlemsorganisationer runt om i Sverige. Unizon utbildar i sin tur SRS anställda i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn, hedersrelaterat våld och förtryck och sexuellt våld. Tillsammans arbetar vi för ett jämställt samhälle fritt från våld! För att mäns våld mot kvinnor ska upphöra så krävs att hela samhället tar sitt ansvar och vi hoppas att andra aktörer inom säkerhetsbranschen också vill bidra till ett samhälle där alla känner sig, och är, trygga. Efter år av samarbete och utveckling så vet vi vad som krävs för att bygga en kultur och ett arbetssätt som långsiktigt främjar säkerhet OCH jämställdhet mellan kvinnor och män ” säger Olga Persson, ordförande på Unizon.