Lär känna Christer Liljenberg

Ibland kan man lite slarvigt säga att en person har arbetat med säkerhet och trygghetsskapande åtgärder under ett helt yrkesliv. Men i Christers fall kan man med fog säga att så är fallet. Med sin erfarenhet är Christer en viktig del i satsningen Särskilda utredningar där SRS hjälper kunderna med bland annat personalsäkerhet- och antikorruptionsarbete.

CLL

Christer Liljenberg

Christer är sprungen ur en företagarfamilj och startade sin karriär med att just lära sig företagande. Det blev en kort karriär inom bankverksamhet i Schweiz. Men pojkdrömmen om att bli polis var starkare än att ta över faderns företag. Poliskarriären kommer att bestå av både generell ingripandeverksamhet och lokal insatsstyrka, såväl som olika ledarbefattningar. Nyfikenheten på kunskap förde Christer in till kriminalpolisen där han arbetade med grova våldsbrott under flera år. Parallellt med polisarbetet tjänstgjorde Christer som reservofficer. Han kom sedermera att vara en del av den militära underrättelse- och säkerhetstjänstens (MUST:s) synliga förband, som då fanns representerade i varje militärområde.

Christer har idag en roll som senior särskild utredare och har fokus på att stödja SRS kunder i deras personalsäkerhet- och antikorruptionsarbete. Christer leder utredningsprojekt tillsammans med övriga funktioner inom SRS och agerar även operativt såväl som strategiskt för att hjälpa kunderna med rätt taktiska åtgärder i rätt tid. I arbetet ingår det alltifrån att hjälpa kunder med att etablera tydliga säkerhetsrutiner för rekrytering av personal, kontraktering av underleverantörer till hantering av visselblåsningar eller utredningar av uppkomna interna eller externa avvikelser.

”Jag har alltid tyckt att just det jag nu håller på med är intressant och utvecklande och ser alltid en möjlighet i att hitta en lösning och kanske också att hitta lösningar för framtiden så att situationen inte riskerar att ske igen. Drivet att lära och att stödja samt att komma till rätta med ett problem är fortfarande lika stor som den dagen jag började arbeta med dessa frågor”, säger Christer.

Under åren som polis utvecklade Christer ett särskilt intresse för interaktioner och socialpsykologi och fokuserade på att skapa genuint förtroende som både brottsoffer och brottsutövare behövde, men också att vara ett stöd för anhöriga i de svåraste av situationer. Lägg till polisiära utbildningar i förhörsteknik, kriminalteknik samt rättsmedicin och förhandling i farlig situation, som allt skapade en person med grundmurat intresse för människor och att lösa ”pussel”. Efter drygt 20 år inom polisen tog nyfikenheten av att lära sig nytt Christer i riktningen mot försäkringsbolaget IF och då i rollen som utredningschef för både Sverige och Danmark. Arbetet att leda detta utredningsarbete beskrivs av Christer som stimulerande och lärande. Framför allt insikten att förstå samverkan mellan ”affären och utredning av en kunds förhållande”. Från rollen som utredningschef var klivet inte långt till nästa uppdrag som koncernsäkerhetschef på IF. Arbetsfältet utvidgades till Norden och Baltikum och arbetsuppgifterna föll på en koncernroll där fokus var kontinuitetsplanering, fysisk säkerhet samt krisarbete.

”Att nu på höjden av kunskaps- och erfarenhetskurvan få möjlighet att arbeta i ett expansivt, välskött och professionellt företag som SRS är oerhört stimulerande och i sig en drivkraft”, säger Christer avslutningsvis.

Johan Walfridsson, ansvarig för särskilda utredningar säger:

”Christer handplockades till SRS för att med sina helt unika erfarenheter från polisen och från flera roller inom näringslivet, nationellt såväl som internationellt. Christer bär på en otrolig erfarenhet vilket ger våra kunder såväl som funktionen ovärderlig kraft i det strategiska, taktiska och operativa arbetet. Det som är Christers superkraft utöver hans enorma erfarenhet är den fortsatta nyfikenheten i kombination med en enorm ödmjukhet. Christer ger bolaget och funktionen stor inspiration för vad ett yrkesliv inom säkerhet och trygghet kan innebära! Christer är på så många sätt People to Trust!”

 

Vill du veta mer om hur SRS arbetar eller kanske göra som Christer och starta en karriär på SRS? Sök lediga tjänster redan idag.


Om SRS

SRS Security har sedan starten 2004 stöttat företag, myndigheter och privatpersoner med Security Risk Management. Nationellt såväl som internationellt, i alla typer av miljöer och risknivåer. Vårt främsta mål är att ni ska kunna göra ert jobb – tryggt och säkert. Oavsett vilka ni är och var i världen ni verkar. SRS arbetar proaktivt och långsiktigt för att förebygga säkerhetsrisker och hot mot människor och företag, deras tillgångar och intressen. Vi hjälper er även förebyggande samt stöttar er vid akuta incidenter, risker och hot. Tillsammans skapar vi de lösningar som passar just er och bidrar till er framgång.