Lär känna Marie Wallin

Marie Wallin är jurist och författare. Hon har en unik yrkesmässig bredd med erfarenheter från såväl kommersiell affärsjuridik och undervisningsverksamhet på universitet som från olika roller inom rättsväsendet, bland annat som kammaråklagare och som sakkunnig inom Polismyndigheten. Marie är en av SRS handplockade specialister och gemensamt för allt hon gör på jobbet kan beskrivas med två ord: på riktigt.

Wallin 07

Marie Wallin

Hennes drivkraft att orka arbeta hårt och uthålligt, menar hon själv, är helt beroende av att det skapas ett konkret värde av det hon gör. Att hon är i sammanhang som kan förändra och göra skillnad. Att det handlar om att göra något på riktigt i aktiviteter som skapar rätt värde för kunderna. En bedrift som få lyckats med är att hon 2023 inte bara kom igenom nålsögat att få prövningstillstånd för ett mål till Högsta förvaltningsdomstolen utan att hon och företagaren hon drev processen åt också fick rätt i den sekretessfråga som saken gällde. Då handlar det om att bidra till svensk rättsutveckling och till skapandet av vägledande prejudikat för framtiden.

Johan Walfridsson, ansvarig för särskilda utredningar berättar:

Marie och jag träffades första gången under 2009, då hon var åklagare och jag spanare mot grova brott. Vårt första möte händer när Marie åkte med ut på fältet under en spaningsinsats som jag deltog i och den nyfikenheten och det genuina intresset för att förstå hela kedjan som hon uppvisade är något som än idag är Maries superkraft. När Marie 2019 startade eget bolag så fortsatte vårt samarbete och arbete i motverkandet av korruption och bedrägerier inom bank- och försäkringsbranschen. När SRS valde att satsa på antikorruptionsområdet och jag fick frågan att leda utvecklingen så var det en självklarhet att fråga om Marie ville vara en del av resan”.

Marie har i dag en roll som senior särskild utredare och juridisk expert med fokus på att stödja SRS kunder i deras rättssäkerhets- och antikorruptionsarbete. Marie leder och ingår i kvalificerade utredningsprojekt tillsammans med övriga funktioner inom SRS. Hon agerar även operativt såväl som strategiskt med rätt taktiska åtgärder i rätt tid. I arbetet ingår att hjälpa kunderna att identifiera sina sårbarheter kopplade mot brottslighet, som penningtvätt, bedrägerier och andra avvikelser som knyter an till det som brukar kallas otillåten påverkan och korruption. Hon stöttar också SRS kunder med att bygga reell motståndskraft mot att bli ett så kallat brottsverktyg för de kriminella. Det kan handla om alltifrån att utveckla befintliga – och i vissa fall bygga helt nya – lednings- och styrningsstrukturer till att skapa skräddarsydda utbildningar om juridiken bakom aktuella brottsmanus. Hon arbetar även med att hantera visselblåsningar och utredningar av uppkomna interna eller externa avvikelser.

Även om jag valde att starta eget företag för fem år sedan betyder det inte att jag vill arbeta ensam. Tvärtom. Det är i samarbeten med andra seniora specialister som jag blir som bäst. Tillsammans med en aktör som SRS kommer därför mina kunskaper om straffrätt, civilrätt och processrätt till sin fulla potential rätt och jag märker redan att jag bidrar till verklig nytta åt SRS kunder. Det här med att arbeta på riktigt – det gör jag här på SRS,” säger Marie.

Johan Walfridsson fortsätter:

Marie handplockades till SRS för att, med sina gedigna kunskaper inom juridik och sin breda, blandade yrkesmässiga erfarenhet, kunna bidra med en ytterligare dimension i det säkerhets- och rättssäkerhetsarbete som SRS redan erbjuder sina kunder och nu vill satsa ännu mer på. Marie är på riktigt People to Trust!”

 

Vill du veta mer om hur SRS arbetar eller kanske göra som Marie och starta en karriär på SRS? Sök lediga tjänster redan idag.


Om SRS

SRS Security har sedan starten 2004 stöttat företag, myndigheter och privatpersoner med Security Risk Management. Nationellt såväl som internationellt, i alla typer av miljöer och risknivåer. Vårt främsta mål är att ni ska kunna göra ert jobb – tryggt och säkert. Oavsett vilka ni är och var i världen ni verkar. SRS arbetar proaktivt och långsiktigt för att förebygga säkerhetsrisker och hot mot människor och företag, deras tillgångar och intressen. Vi hjälper er även förebyggande samt stöttar er vid akuta incidenter, risker och hot. Tillsammans skapar vi de lösningar som passar just er och bidrar till er framgång.