Lär känna Martin Lindahl

Martin Lindahl har en unik kombinerad bakgrund från polisens underrättelseverksamhet och bank- och försäkringsvärlden. Martin började på SRS i januari 2024 och är en del av Särskilda utredningar, vars primära fokus är att stötta SRS kunder med deras personalsäkerhet- och antikorruptionsarbete.

Lindahl 58

Martin Lindahl

Martin har en gedigen bakgrund från polismyndigheten där han i nästan 20 år verkade för en ökad samhällssäkerhet i olika befattningar. Det blev först några år in yttre tjänst i Västsverige innan han började jobba med narkotikabekämpning genom spaningsverksamhet i region Syd. Därefter specialiserade sig Martin mot underrättelseverksamheten där han verkade i många år innan han rekryterades till bank- och försäkring. I Länsförsäkringar Skåne var han ytterst delaktig i uppbyggnaden av verksamheten kring hantering av externa såväl interna avvikelser som utvecklingen av analysmetoder kopplat till affärsrisker.

Martin handplockades till SRS för att, med sina erfarenheter av externa såväl som interna avvikelser, fortsätta bidra till ökad samhällssäkerhet.

”Det var en utmaning att lämna statlig tjänst och gå till det privata för fem år sedan. Men under de fem åren har jag insett ett stort behov där ute av såväl operativ som strategisk kunskap om hur man kan, ska och bör hantera avvikelser inom säkerhetsområdet. SRS arbete med dessa utmaningar väckte stor nyfikenhet”, säger Martin.

Idag är Martin senior särskild utredare och har fokus på att stödja SRS kunder i deras personalsäkerhet- och antikorruptionsarbete. Martin leder kvalificerade utredningsprojekt tillsammans med övriga funktioner inom SRS och agerar även operativt såväl som strategiskt för att hjälpa kunderna med rätt taktiska åtgärder i rätt tid. I arbetet är det alltifrån att hjälpa kunder med att etablera tydliga säkerhetsrutiner för rekrytering av personal, kontraktering av underleverantörer till hantering av visselblåsningar eller utredningar av uppkomna interna eller externa avvikelser.

”Första tiden har varit intensiv och det känns bra att omedelbart få göra skillnad för kunderna och fortsätta bidra till att motverka korruptionen i samhället.”

Martin är även diplomerad informationssäkerhetsstrateg samt certifierad Risk Manager och har verkat i strategiska processer och projekt. Genom att ingå i strategiska utvecklingsprojekt har han en stor förståelse för säkerhetsområdet kopplat till affärsrisker och de övergripande processerna inom ett bolag. Efter många möten med organisationer som utsatts för interna avvikelser såväl som externa angrepp är Martins bild att organisationer idag ofta ser sina utmaningar först i ett reaktivt skede. Kraven på det brottsförebyggande arbetet behöver få ökat fokus.

”Organisationer behöver uppbåda mod att skapa proaktiva processer för att verkligen jobba mot korruption i flera nivåer. En del är såklart att hantera det reaktiva men synsättet inom ramen för avvikelsen behöver vara proaktiv för att undanröja en upprepning av samma händelse.”, säger Martin.

Johan Walfridsson- ansvarig för särskilda utredningar säger:

”Martin och jag har arbetat tillsammans i många år och jag vet vilken enorm resurs vi fått över till SRS. Det är en otroligt kompetent medarbetare som vi lyckats rekrytera vilket ger SRS kunder ytterligare flera dimensioner av motståndskraft mot korruption.
Martin är verkligen People to Trust!”

 

Vill du veta mer om hur SRS arbetar eller kanske göra som Martin och starta en karriär på SRS? Sök lediga tjänster redan idag.


Om SRS

SRS Security har sedan starten 2004 stöttat företag, myndigheter och privatpersoner med Security Risk Management. Nationellt såväl som internationellt, i alla typer av miljöer och risknivåer. Vårt främsta mål är att ni ska kunna göra ert jobb – tryggt och säkert. Oavsett vilka ni är och var i världen ni verkar. SRS arbetar proaktivt och långsiktigt för att förebygga säkerhetsrisker och hot mot människor och företag, deras tillgångar och intressen. Vi hjälper er även förebyggande samt stöttar er vid akuta incidenter, risker och hot. Tillsammans skapar vi de lösningar som passar just er och bidrar till er framgång.