SRS Security - kontoret i Malmö

SRS Security är ett heltäckande säkerhetsbolag som stöttar företag, myndigheter och privatpersoner med Security Risk Management i alla typer av miljöer och risknivåer, nationellt såväl som internationellt. Här under möter vi Per, Region Manager Region Syd, som är ansvarig för SRS kontor i Malmö och får veta mer om hur hans arbete ser ut.

Vilka är SRS Security?

Att ni som kunder ska kunna göra ert jobb tryggt och säkert är vårt primära mål, oavsett vilka ni är och vart i världen ni verkar. SRS Security arbetar för att långsiktigt förebygga säkerhetsrisker och hot mot människor och företag, deras tillgångar och intressen. Tillsammans skräddarsyr vi lösningar som passar just er och bidrar till er framgång. SRS Security utgörs av en dynamisk blandning av erfarna säkerhetsexperter med bred erfarenhet, där varje enskild individ är avgörande. Anledningen till att vi besitter en expertis inom säkerhet som få andra är våra medarbetare, deras kompetens och långa erfarenhet i branschen. Våra gemensamma erfarenheter sträcker sig från statsvetare, jurister, ekonomer och andra specialister från näringslivet till militära, polisiära och civila underrättelse- och insatsorganisationer. En mångkulturell bakgrund och sammanlagda olikheter stärker oss och tillsammans är vi förberedda att ta oss an alla slags säkerhetsutmaningar. Läs mer om SRS Security här.

Låt oss besöka Per – ansvarig över SRS kontor i Malmö

För att få inblick i hur det kan vara att jobba på SRS Security har vi pratat med Per, Region Manager Region Syd, som ansvarar för kontoret i Malmö. Hur är det att jobba på ett säkerhetsbolag med utgångspunkt från Malmö? Och vilka utmaningar stöter man på?

Per är i grunden utbildad jurist och har arbetat på samt drivit advokatbyrå i många år. För några år sedan valde han att byta inriktning och börja arbeta fullt ut med säkerhet. Till att börja med jobbade han inom säkerhetsbranschen i Colombia. Därefter har han arbetat som säkerhets- och beredskapssamordnare inom en av Malmö stads förvaltningar. Därutöver har han, inom ramen för sin tjänstgöring som reservofficer, även verkat som legal advisor vid den svenska kontingenten i Mali. Per började jobba för SRS Security 2020.

Vem eller vilka på SRS Security samarbetar du främst med?
Vi samarbetar brett med Stockholm och erbjuder samma utbud som finns på huvudkontoret, vilket betyder att hela SRS portfölj finns här i Malmö.

Vilka är de viktigaste egenskaperna för att lyckas som Region Manager Malmö/Region Syd
och vad kan du bidra med?
Det viktigaste är alltid kundnöjdheten och se till att kunden blir återkommande. Det är mitt mål och vad jag arbetar efter varje dag.

Vilka är de mest spännande fall du jobbat med och varför?
Våra mest intressanta fall uppkommer när våra kunder beställer nulägesanalyser. Då är vi med från ax till limpa. Vi ser över hur säkerheten ser ut idag och hur vi kan bidra med skräddarsydda lösningar för att proaktivt och långsiktigt förebygga säkerhetsrisker.

Vad är det bästa med att arbeta på SRS Security?
Mina arbetsdagar kan se väldigt olika ut. När jag kommer till jobbet på morgonen vet jag aldrig vart jag landar vid dagens slut och det är det som gör mitt jobb så spännande. Att du får möjlighet att utvecklas, inte bara i leverans utan också i säljarbetet.

Hur skulle du beskriva SRS Security som företag? Hur är teamet?
Jag som medarbetare har en mycket flexibel roll vilket passar mig bra. SRS ger mig resurser och jag får själv lösa problemet. Vi har ett mycket välfungerande samarbete med teamet i Stockholm. Företaget tror på en ledarskapsmodell som innebär att du får ledarens vision och målbild, men du får själv lösa vägen dit, vilket bidrar till att du kan lita på dina medarbetare utan att behöva detaljstyra dem. Det ger också ett flexiblare arbete, nöjdare kunder och bättre resultat.

Varför bör man överväga en karriär inom SRS?
Viktigt är att man går ihop med det vi pratat om här ovan. Att man är en problemlösare och trivs med att jobba mot mål. En karriär på SRS Security ger dig möjlighet att utvecklas och
du får arbeta i team. SRS välkomnar mångfald! Olikheter skapar möjligheter och nytänkande som tillför nya perspektiv och idéer och hjälper oss att leverera bättre lösningar, produkter och råd till våra kunder och samarbetspartners.