Träffa SRS 19-20 nov under Mötesplats Samhällssäkerhet

November 19-20 deltar Scandinavian Risk Solutions (SRS) på mässan ”Mötesplats Samhällssäkerhet” för att aktivt bidra till diskussioner kring frågor som krisberedskap, säkerhetsutmaningar och samhällsrisker.

Våra främsta experter inom säkerhetsskydd, cybersäkerhet och operativ teknik kommer att finnas på plats i SRS monter för att besvara era frågor rörande samhällssäkerhet:

  • Martin Waern, Senior Manager National Security
  • Mattias Wallén, Head of Cybersecurity
  • Amanda Schröder, Coordinator Investigation & Integrity Services
  • Peter Olsson, Teknikspecialist

Dessutom kommer Mattias Wallén att delta i som talare under seminariet ”Säkra system” som behandlar offentliga verksamheters digitala säkerhet. Mattias har över 20 års erfarenhet av arbete med it- och informationssäkerhet, hot mot kritisk infrastruktur, samt operationsanalys. Vi ser fram emot att kunna bidra med kunskap och insikter inom cybersäkerhetsområdet.

Vikten av att diskutera samhällssäkerhet har ökat, då riskerna i dagens samhälle har blivit mycket mer mångfaldiga och allt mer närvarande. Därför måste samhället och näringslivet idag ha en bredare förståelse och syn på risker och strategisk säkerhet. Nya former av hot, såsom cyberbrottslighet, gör också att nya lösningar och perspektiv inom säkerhetsområdet blir nödvändiga.

Vi hoppas att vi ses!