Pressmeddelande

Louise_Grandison_porträtt[1]

Scandinavian Risk Solutions (SRS) samlar kärnaffären i det helägda dotterbolaget SRS Security som från och med 1 januari 2021 får en ny VD i form av Louise Ringström Grandinson.

SRS har sedan 2004 stöttat företag, myndigheter och privatpersoner med Security Risk Management i form av säkerhetsledning, personalsäkerhet, fysisk säkerhet och cybersäkerhet. Genom åren har vi sett en ökad efterfrågan på kvalitativa och holistiska säkerhetslösningar som gör det möjligt för verksamheter och individer att proaktivt hantera risker och nå sina mål i en ständigt föränderlig omvärld.

För att ytterligare öka fokus på våra kunder samt accelerera tillväxt genom bland annat ökad skalbarhet, digitala initiativ och innovativa partnerskap, samlar vi nu vår kärnaffär Security Risk Management i det helägda dotterbolaget SRS Security som från och med 1 januari 2021 får en ny VD i form av Louise Ringström Grandinson.

Louise har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en omfattande näringslivsbakgrund som CFO, operativ chef och affärsutvecklare. Louise har sedan 2011 drivit digitalisering och M&A aktiviteter i flera olika organisationer och branscher och har bland annat utsetts av tidskriften Veckans Affärer som en av Sveriges ”Supertalanger” och ”Most Powerful Women in Digital”.

Ilya Treutiger som grundat bolagen och lett den operativa verksamheten de senaste 15 åren kvarstår som VD i moderbolaget Scandinavian Risk Solutions med fokus på fortsatta bolagsinitiativ och utveckling i nära samarbete med Louise.

Kombinationen av Louises gedigna näringslivsbakgrund, SRS omfattande branscherfarenhet, kvalitetsfokus och starka marknadsposition skapar de bästa möjliga förutsättningar för fortsatt utveckling av SRS Security som Sveriges främsta leverantör inom Security Risk Management.

För mer information kontakta oss på 08-440 90 70.