Pressmeddelande Rättvist byggande

Scandinavian Risk Solutions (SRS) vinner upphandlingen rörande arbetsplatskontroller inom ramen för Rättvist byggande, ett initiativ av Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder och Sisab för sund konkurrens och schyssta arbetsvillkor på sina byggarbetsplatser.

2017 tog Stockholmshem initiativet för att på ett strukturerat sätt motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser. Modellen som utvecklats för arbetet heter Rättvist byggande. Nu har Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder och Sisab skrivit på en gemensam avsiktsförklaring för att följa modellen och arbeta på ett enhetligt och proaktivt sätt tillsammans för att uppnå sund konkurrens och schyssta villkor på sina byggarbetsplatser.

Rättvist byggande omfattar allt ifrån kontraktsskrivning till oannonserade kontroller på byggarbetsplatser och uppföljning av hela kedjan av underentreprenörer. Scandinavian Risk Solutions (SRS) har vunnit upphandlingen för utförandet av arbetsplatskontroller på byggplatserna samt relaterade företagsutredningar för alla fyra bolag.

Avtalet är trädde i kraft i juni 2019 och löper i två år med möjlighet till upp till två års förlängning.

”På SRS är vi glada över möjligheten att få bidra till visionen för Rättvist byggande och därmed vara en del av att driva fram förbättrade villkor inom byggbranschen” säger Ilya Treutiger, VD på SRS.

RB med fotograf web (kopia)

Foto: Bengt Alm

Scandinavian Risk Solutions (SRS) är en ledande leverantör inom Security Risk Management för svenska och internationella organisationer i Sverige och utomlands. SRS har sedan 2004 framgångsrikt levererat säkerhetstjänster och krisstöd till företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner. Som strategisk säkerhetspartner erbjuder SRS effektiv säkerhetsledning, personal-, fysisk- och cybersäkerhet.

För mer information kontakta: Kristina Sahle, Head of Sales, 08-440 90 70