Rekrytering av säkerhetschef – vad ska man tänka på?

säkerhetschef som rekryterats i enlighet med srs råd

Under 2000-talet har säkerhetsläget blivit mer komplext. Att säkerhetshoten dessutom gått från att gälla främst fysisk säkerhet till att inkludera flera olika typer av säkerhet har inneburit stora förändringar i säkerhetschefens ansvar. Därför kan det vara utmanande för företag, organisationer och myndigheter att rekrytera rätt säkerhetschef.

Att jobba som säkerhetschef

Arbetet som säkerhetschef är brett och kan involvera flera olika typer av arbetsuppgifter. Gemensamt för de flesta som innehar positionen är att ta beslut om föreskrifter och rutiner i de säkerhetsfrågor som rör de anställda vid en viss organisation. Förutom en bred kunskap inom säkerhetsområdet krävs god förståelse och insikt om organisationens kärnverksamhet och verksamhetsområden. För att kunna avgöra vilka som är de potentiella säkerhetsriskerna måste säkerhetschefen ha kunskap och förmåga att identifiera organisationens mest skyddsvärda tillgångar. Ett grundläggande krav är att säkerhetschefen är väl orienterad om samhällsutvecklingen och är uppdaterad på den förändrade hotbilden.

Fyra råd vid rekrytering av säkerhetschef

1. Säkerhetschefens professionella bakgrund

En säkerhetschef behöver ha en bred kunskapsbas inom sitt område och förmåga att upprätthålla helhetssyn inom säkerhetsområdet. Specialister och experter levererar beslutsunderlag till säkerhetschefen. Ett väl utvecklat ledarskap är meriterande då säkerhetschefen interagerar med ett stort antal kontaktytor. Det kan även vara en fördel för företaget, organisationen eller myndigheten om säkerhetschefen har en bredare bakgrund än den traditionella inom säkerhet. Exempel på områden där kunskapen och kraven ökat på organisationer, myndigheter och företag är inom cybersäkerhet och säkerhetsskydd.

2. Security Risk Management

Det är en stor fördel om den säkerhetschef som rekryteras har erfarenhet och god förståelse av Security Risk Management (SRM). Det är ett arbetssätt som med hjälp av ett holistiskt synsätt, system och metoder ger de bästa förutsättningarna för er organisation att vidta de rätta säkerhetsåtgärderna. Ett aktivt SRM-arbete skapar förutsättningar för att skydda era skyddsvärda tillgångar, vara motståndskraftiga mot incidenter och upprätthålla ett systematiskt säkerhetsarbete.

3. Säkerhetssamordnare för mindre företag

För mindre verksamheter kan en säkerhetssamordnare vara ett första steg att höja säkerhetsnivån på företaget. Diplomerade säkerhetssamordnare besitter tillräcklig kunskap och förmåga för att analysera hotbilder, upptäcka sårbarheter och koppla relevanta skyddsmekanismer för ökat skydd.

4. Säkerhetschefens utbildning och förvärvade kunskaper 

Som tidigare nämnt råder idag större krav på att en säkerhetschef ska vara ordentligt insatt i organisationens kärnverksamhet och företagets affärer så att säkerhetsfrågor medför ett mervärde för organisationen. Det är också mer förekommande att den moderna säkerhetschefen har ett budgetansvar vilket kräver ett ekonomiskt sinnelag eller utbildning. Det krävs exempelvis för att kunna arbeta med business case och kunna driva en kommersiell diskussion rörande åtgärder inklusive hur snabbt de kommer att betala igen sig. Dessutom behöver en allsidig säkerhetschef vara öppen för nya utmaningar, kunna proaktivt analysera omvärlden och tidigt kunna se indikatorer på förändringar av hotbilden. Vid sidan av dessa kunskaper och förmågor ska säkerhetschefen samtidigt helst ha genomgått en diplomerande säkerhetschefsutbildning. I en sådan utbildning ingår både inlärning inom diverse säkerhetsämnen, sida vid sida med kunskaper i affärsmannaskap som behövs för säkerhetschefens verksamhetsnära förståelse.  

Vi på SRS Security kan hjälpa er att rekrytera rätt

Som experter inom säkerhet med erfarenhet från hundratals projekt, både inom myndigheter och näringslivet, är vi snabba och bra på att förstå olika verksamheters utmaningar, behov och föreslå lösningar. Vi kan hjälpa er att bedöma vilken typ av resurs som just ni behöver och använda våra nätverk för att hitta rätt person.

Välkommen att kontakta oss för en första diskussion.