Så bygger du motståndskraft mot infiltration

Dagligen hör vi om hur organisationer utsätts för korruption av olika former. Nu senast om hur organiserad brottslighet och främmande makt värvat personer på insidan inom våra myndigheter som företag. Frågan är högaktuell, aldrig har så många engagerat sig, men hur bygger du som verksamhetsansvarig motståndskraft? Johan Walfridsson, ansvarig för produktområdet Särskilda utredningar på SRS, ger sin syn på debatten och hur du som verksamhetsansvarig ska tänka för att bygga motståndskraft.

Johan Walfridsson svartvit

Johan Walfridsson

Vad är dina tankar om debatten kring infiltration, otillåten påverkan, nepotism och korruption?

Jag tycker detta uppvaknande är bra och att det synliggörs. För oss redan invigda är det tyvärr inget nytt alls men nu verkar samhället ta i frågan och ser allvaret. Vi får inte glömma att rekrytera en insider/infiltratör kräver tid, planering och en väl utstuderad metod av antagonisten. Men det är just det antagonisten har, tid i överflöd. Att skapa motmedel och motståndskraft kommer också kräva tid och uthållighet.

Var börjar du som organisation?

Några frågor att ta med sig på vägen och ljuset av den pågående debatten.

Vad har ni som organisation för skyddsvärda tillgångar? Är dessa rätt skattade/kvantifierade utifrån den debatt som nu pågår? Är ni i ledningsgruppen ensade i vad som är mest skyddsvärt? Vad skyddar ni, hur skyddar ni det? Vem hanterar era avvikelser? Finns det personligt tyckande i bedömningar av avvikelser kopplat till konsekvenser eller är det ”lika för alla” ur ett rättvise och jävsperspektiv?

Vi vet svårigheterna, vi har mött utmaningarna öga mot öga, många gånger. Vi vet att det kräver både strategisk höjd hela vägen ned till faktisk konkret förmåga att genomföra samtal med den yttersta delen av skalan, infiltratören/insidern.

Hur säkerställer du trovärdighet i antikorruptionsarbetet?

Det är fullt naturligt att kontroller och kultur kan upplevas tillräckliga efter flera år i den miljön du verkar. Då är frågan; är det förnuftigt att granska sig själv? Är det möjligt att granska er själva med den detaljkunskap och erfarenhet som ämnet kräver?

Inom ekonomi är det självklart att ekonomiskt kunniga revisorer granskar bokföringen. På samma sätt menar vi att företag och organisationer behöver tänka om kring korruption, jäv och nepotism.

Det är viktigt att förstå er faktiska kultur och objektivt granska era interna processer inom detta ämne. Det kräver kunskap och faktisk erfarenhet. Det behövs framför allt taktisk förmåga i de fall avvikelser pekar på infiltration.

Arbetet mot korruption kräver anpassning och tålamod

Ett medskick i debatten till alla aktörer på samma arena som vi själva verkar inom är att vi behöver hjälpa organisationerna med detaljkunskap och utmana befintliga processer. Det kommer kräva mod av organisationer och framför allt uthållighet. Vi måste hjälpa organisationerna att förstå vikten av att i hållbarhetens tecken inkorporera antikorruptionsarbete att takta jämt affärens tillväxt.

SRS har en metod, erfarenhet och en samlad grupp av experter inom området.

Vi är People to Trust!