Säkerhet för privatpersoner med SRS Security

Bild 48576

Vi blir ofta kontaktade av privatpersoner som har frågor kring sin och familjens säkerhet. Frågorna är för det mesta relaterade till det område man bor i , den yrkesroll man har, medial exponering, risker kopplade till förmögenhet eller oro för att familjen, framförallt barnen, skall råka ut för brott.

Vi märker att oron många gånger handlar om en upplevd otrygghet. Man känner sig inte förberedd och vill göra mer för att prioritera familjens säkerhet. Kontakten med oss blir därför ett första steg.

Vi på SRS tänker på säkerhet ur ett proaktivt och långsiktigt perspektiv där fokus läggs på att identifiera och förebygga de säkerhetsrisker som man, många gånger med enkla medel, kan påverka.

SRS har en lång erfarenhet av att genomföra riskbaserade säkerhetsanalyser utifrån vilka vi tillsammans med den enskilda familjen hittar formerna för det säkerhetsupplägg som bäst möter de behov och den efterfrågan som familjen har. Alla våra tjänster kan skräddarsys för att möta familjens unika situation och vi lägger stor vikt vid integritet och personlig service för en förtrolig och smidig kontakt.

Genom löpande säkerhetsåtgärder säkerställer vi  att familjen kan få omedelbart och korrekt stöd och hjälp vid incident eller annat brådskande behov. Att välja en professionell säkerhetsleverantör är ett effektivt sätt att tillse att få en tryggare vardag och skydda det som betyder allra mest.

Säkerhetslösningar anpassade efter dina behov

För att hitta rätt nivå och kunna vidta relevanta åtgärder är ett bra första steg att genomföra en riskbaserad säkerhetsanalys, anpassad efter den privata familjen. Vi kallar denna SRS Personsäkerhetsprogram. Den grundar sig på insamlande av information genom en säkerhetsintervju, en exponeringskontroll samt en säkerhetsöversyn av bostaden. Slutresultatet och rekommenderade åtgärder presenteras sedan under ett personligt möte där också en personsäkerhetsutbildning, anpassad till familjen, genomförs. Familjen får konkreta råd och hjälp att vidta exponeringsminskade åtgärder för att på så sätt skapa en bra gränsdragning mellan privatliv och yrkesroll samt förebygga vanliga brott som bl.a. informationsförlust och identitetsstöld.

SRS har egna tekniker som har möjlighet att inte bara identifiera sårbarheter i bostadens fysiska miljö utan också ge förslag på och, om så önskas, genomföra de tekniska och fysiska säkerhetshöjande åtgärder som eventuellt kan vara aktuella för familjen att vidta. Således kan vi hjälpa er med praktiska ting så som larminstallation, uppkoppling till larmcentral, montage av kameror, portelefoni och en rad andra lösningar för det fysiska skyddet.

På detta sätt kan vi hjälpa familjen att få en god lägsta nivå och därmed känna sig mindre sårbara och mer förberedda på eventuella incidenter som kan tänkas inträffa.

Er säkerhet är vår prioritet

Förebyggande säkerhetsåtgärder bör också följa familjen i vardagen. För att finnas tillhands för råd och hjälp dygnet runt finns SRS Jour  som nås 24/7.  Därtill kan vi tillhandahålla en mängd olika åtgärder som får familjens vardag att bli enklare och tryggare. SRS Trygghetsrondering utför kontroller vid bostaden och uppvisar stor synlighet och närvaro i ditt bostadsområde och är på så sätt med och upptäcker och förebygger brott. Vi tillhandahåller bärbara larmfunktioner, utskick med proaktiv säkerhetsinformation, digital bevakning på nätet, skyltning vid bostaden samt respons på larm från bostaden eller om annat behov av hjälp uppstår. Eftersom service och säkerhet många gånger går hand i hand kan vi t.ex. också tillse att posten hämtas in och att snön skottas av när familjen är bortrest.

I situationer där det finns behov av förstärkt säkerhet kan SRS också tillhandahålla en mängd tjänster av mer kvalificerat personsäkerhetsarbete. Det kan gälla platsbevakning, säkra transporter, säkerhetspersonal vid event eller resor eller säkerhetskoordinatorer för skräddarsytt personsäkerhetsarbetet för den enskilda familjen.

Säkerhet för privatpersoner sedan 2004

SRS Security är en ledande leverantör av säkerhetstjänster för svenska och internationella intressen i Sverige och utomlands. SRS är auktoriserade av Länsstyrelsen att bedriva operativt personskydd i Sverige och har omfattande erfarenhet inom personsäkerhetsarbete, både nationellt och internationellt. SRS har en heltäckande tjänsteportfölj inom fysisk-, personal- och cybersäkerhet samt strategisk säkerhetsledning. Säkerhetsbolaget SRS har sedan 2004 framgångsrikt levererat säkerhets- och krisstöd till privatpersoner, organisationer, företag och myndigheter. Vi stöttar våra kunder före, under och efter en incident.

Ta ett första steg mot en tryggare vardag genom att Kontakta SRS. Varmt välkomna.