SRS Alert: Covid 19-tracking funktionen

Scandinavian Risk Solution (SRS) arbetar intensivt för att möta önskemål och krav avseende Covid 19 viruset, det så kallade Corona-viruset. Utöver kunder och partners önskemål är SRS med och tar fram beredskapsplaner för företag och myndigheter. I skrivande stund behandlas patienter smittade av viruset i över 50 länder och många organisationer står fortfarande utan någon beredskapsplan.

De senaste dagarna har utvecklingen gått mycket snabbt och Covid 19-viruset har hastigt kommit närmare många människors vardag. Mycket tyder på att denna utveckling kommer att fortsätta under överskådlig tid. Genom SRS Alert erbjuder vi företag och myndigheter en unik funktion att enkelt spåra och följa sin personal i realtid samt att erhålla kontinuerliga rapporter avseende personal som har eller nu befinner sig i områden som är exponerad för Covid 19-viruset:

  • Funktionen följer utvecklingen av Covid 19-virusets spridning och exponering i 5000 skräddarsydda områdesindelningar världen över.
  • Platsdata och historik avseende användare tillhörande befintliga kunder inventeras, processas och matchas samt delges till ansvarig säkerhetschef eller HR-chef.
  • Platsdata avseende användare tillhörande nyregistrerade kunder kommer att processas och matchas med det ständigt ökande antalet exponerade områden världen över, samt delges till ansvarig säkerhetschef eller HR-chef.
  • Genom att aktivera SRS Alert resebokningssynkronisering ges företag och myndigheter en möjlighet att erhålla en tidig förvarning om anställda planerar eller genomför besök i ett område som antingen är eller blir klassificerat som ett riskområde för Covid 19-viruset.

Denna funktion erbjuder företag och myndigheter en tidig förvarning och kännedom om personal som riskeras ha exponerats för Covid 19-viruset i närtid och som kan erbjudas särskilda åtgärder för att minimera vidare smittspridning inom den egna organisationen liksom i samhället i stort.

SRS Alert är en person- och resesäkerhetsapplikation som ger individer och organisationer trygghet genom geopositionering och säkerhetsvarningar i realtid över hela världen samt ständigt uppkopplad larmfunktion kopplad till SRS Vakthavande befäl för assistans eller säkerhetskonsultation.

För mer information och ytterligare frågor kring SRS Alert-applikationen, vänligen kontakta: support.alert@srsgroup.se