SRS I ALMEDALEN 2017

Hur sker sektorsspecifika hotbildsbedömningar, samverkan och informationsutbyte där t.ex. flygbranschen får tillgång till kvalificerade terrorhotbedömningar?

Kom och lyssna på hur SRS stödjer Swedavias förebyggande säkerhetsarbete genom hotbildsbedömningar med fokus på terrorism och internationella konflikter.

Thom Thavenius (Head of SRS Advisory Services) inledningstalar och deltar i panelen i samband med Swedavias paneldebatt ”Säkerhet i en osäker omvärld”.

För mer information inför Almedalen 2017 se gärna http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47881?redir=